Asociația Obștească CCF Moldova anunță tender prin concurs de selectare unei companii care va dota cu mobilier, material didactic și echimament special pentru copii cu dizabilitați în 8 instituții (școli) din 6 raioane a R.MoldovaAsociația Obștească CCF Moldova anunță tender prin concurs de selectare unei companii care va dota cu mobilier, material didactic și echimament special pentru copii cu dizabilitați în 8 instituții (școli) din 6 raioane a R.Moldova

 Informație de context:

In perioada martie 2023 – iulie 2025, CCF Moldova implementează  proiectului Participam acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” în colaborare cu MEC si ANACEC si în parteneriat cu ChildFund Germania, cu suportul financiar al BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova

In cadrul proiectului participă 18 școli din 6 raioane selectate în parteneriat cu MEC și CRAP având grup ținta circa 180 de copii cu dizabilități, 70 de părinți ai copiilor cu dizabilități, specialiști din domeniul educației inclusive, manageri școlari si profesori. Școlile au fost selectate în urma unui concurs la care au participat 140 școli din 28 raioane.

         În acest context, CCF Moldova anunță tender prin concurs de selectare  unei companii care va dota cu mobilier,  material didactic și echimament special pentru copii cu dizabilitați în 8 instituții școlare din 6 raioane a R.Moldova și solicită prezentarea ofertelor de preț pentru tot segmentul de echipament special la 8 instituții școlare, listele cărora le găsiți în linkul indicat: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YRu1nLSldpsaDj9DSqZ2c_EedfzyXOyj 

        Criterii de eligibilitate:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea mobilierului,  echipamentului special și materialului didactic pentru copii cu dizabilitați cu experiență în domeniu de 3 ani.

                 Conținutul ofertei: 

  • Date despre companie (denumirea, adresa juridică șu poștală, date bancare, telefoane de contact, adresa electronică, persoana de contact);
  • Descrierea ofertei tehnice;
  • Oferta financiară, prezentată în LEI MLD, fără TVA.
  • În oferta de preț se va include toate costurile aferente (livrarea, instalarea) în toate 8 centre din 6 raioane al R.Moldova.

         Criterii de evaluare a ofertelor:

  • Certificate de calitatesuperioară a materialelor de producere a obiectelor de mobilă;
  • Certificate de calitate superioară a echipamentului special pentru copii cu dizabilități;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Realizarea obiectivului de echipare a 8 instituții școlare din 6 raione a R.Moldova și darea în exploatare în termeni rezonabile.

Termenul limită de transmitere a ofertelor: 26 octombrie 2023 (ora 23:59)

Oferta data, semnată și ștampilată urmează a fi expediată prin e-mail la adresele  electronice:

diana.panainte@ccfmoldova.org

lilia.trifan@ccfmoldova.org 

cu anunțarea adițională, despre expedierea documentelor de ofertă .

 

  • Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon:0691 25 603 (Lilia Trifan).