Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilierului în serviciul social Cresa din orășul RezinaAsociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilierului în serviciul social Cresa din orășul Rezina

 Context.

         Asociația Obștească CCF Moldova cu suportul financiar HHC UK implementează reforma rezidențială prin dezvoltare de servicii sociale destinate familiilor cu copii în situații de risc. Dezvoltarea serviciului social Creșă va funcționa în scopul prevenirii separării copiilor de părinții lor și va sprijini familiile să-și crească copiii în familiilor lor.

         În acest context, CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilierului în cadrul serviciul social Creșa din orașul Rezina și solicită prezentarea ofertelor de preț pentru efectuarea lucrărilor de realizare a obiectelor de mobilier; asamblarea, organizarea, amenajarea în spațiul serviciului, proiectele cărora le găsiți în linkul indicat: https://drive.google.com/drive/folders/1uCZpBPZxpZOIizPEzq9zMP8-WI9c97OI

        Criterii de eligibilitate:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea mobilei sau articolelor de mobilier cu experiență în domeniu de 3 ani.

                 Conținutul ofertei: 

  • Date despre companie (denumirea, adresa juridică șu poștală, date bancare, telefoane de contact, adresa electronică, persoana de contact);
  • Descrierea ofertei tehnice cu designul proiectului:
  • Oferta financiară, prezentată în LEI MLD, fără TVA.
  • În oferta de preț se va include toate costurile aferente (livrarea, instalarea) în or. Rezina.

         Criterii de evaluare a ofertelor:

  • Calitatea superioară a serviciilor și a materialelor de producere obiectelor de mobilă;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Realizarea lucrărilor conform proiectului și darea în exploatare până la 15 decembrie 2023.

Plata se va efectua prin transfer bancar cu cota parte 50% avans, 50% după darea în exploatare obiectului.

Termenul limită de transmitere a ofertelor: 23 octombrie 2023 (ora 23:59)

Oferta data, semnată și ștampilată urmează a fi expediată prin e-mail la adresă electronică:

ala.nosatii@ccfmoldova.org, cu anunțarea adițional, despre expedierea documentelor de ofertă, la numărul de telefon: 060 276 306.

 

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon:

  • Manager procurări           069 347 043 (Tozlovan Alexandru)
  • Contabil-șef                       068 185 557 (Silvia Gorobeț)