Concurs prin tender pentru pentru contrucție PVC la 1 instituție de învățămînt (liceu) din or. BălțiConcurs prin tender pentru pentru contrucție PVC la 1 instituție de învățămînt (liceu) din or. Bălți

03 octombrie 2023   

                                                

 CONCURS PRIN TENDER nr. 6

pentru

 pentru contrucție PVC la  Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu Hasdeu, or.Bălți

 

 

Autoritatea contractantă: A.O. CCF Moldova –copil, comunitate, familie  

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022 232528, Mobil. 069169904  

Emial: vasile.lupulenco@gmail.com

Persoana responsabilă de procedura de achiziție: Vasile Lupulenco ( 060332411 mobil), оntre orele 08:00-18:00

Obiectul achiziției:  reparatie, lucrări de reparație

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5 

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Termenul limită de depunere a ofertelor 12 octombrie 2023, ora 17:00

Anexele prezentate la oferta:

  • Licența de activitate,
  • Certificatul de Înregistrare,
  • Extrasul din Registrul de stat, eliberat in ultima lună,
  • Raportul financiar pentru anul 2022,
  • Prezentarea documente pe experiențe similare

Pentru  evaluarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare:

  • Preţul ofertei cu TVA 0%
  • Perioada de execuţie
  • Perioada de garanție asupra lucrărilor
  • Disponibilitatea antreprenorului de a investi resursele proprii pînă la semnarea  proceselor verbale

Sergiu Busuioc

CCF Moldova

Director Financiar

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   CCF  Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CCF Moldova

3. Obiectul achiziţiilor: contrucție PVC la Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu Hasdeu, or.Bălți

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu

—————

incl. salariu

1

2

3

4

5

6

7

   

1. Lucrari de schimbare timplarie PVC

       

1

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, .)

m2

10,46

   

2

CK57H

Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,(dim 2,05*1,7 profil 5 camere tip Gealan S8000 sau similar sticla LOW-E 4-16-4 ) inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe  inclusiv plasa antimoschit -3 buc  dimensiunele se vor preceza la santier

m2

10,46

   

3

CK26A

Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice, lat 150 mm

m

6,45

   

4

CK26C

Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice lat 300 mm + capace 3set

m

6,75

   
   

Total

 Lei

     
   

Asigurari sociale

24 %

     
   

Total

       
   

Chelteli de transport

7 %

     
   

Total

       
   

Cheltueli de regie

10 %

     
   

Total

       
   

Beneficiu de deviz

6 %

     
   

Total Lucrari de schimbare timplarie PVC

Inclusiv salariu

       
   

 

       
             
   

Total

 Lei

     
   

 

Total deviz:

Inclusiv salariu