Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de izolare termică a două clădiriFundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de izolare termică a două clădiri

Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de izolare termică a două clădiri.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “NIN Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova”, cu numărul 2209131, finanțat de Caritas Österreich.

1. Partea contractantă:  Fundația Regina Pacis

2. Adresa:                      mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Lucrări de izolare termică a două clădiri cu polistiren, conform specificației tehnice.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în efectuarea lucrărilor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametri tehnici prezentați în Anexa 1 și Caietele de sarcini pentru LOT 1-B și LOT 2-B. Lucrările stipulate în LOT 1-B și LOT 2-B reprezintă o achiziție unică și nu pot fi divizate.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor, inclusiv TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a lucrărilor.

Cerințe față de candidații eligibili:

a. Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova

b. Experiență în domeniu, minim 5 ani.

Criteriul de evaluare a ofertelor: Cel mai mic preț sumar pentru LOT 1-B + LOT 2-B (100%).

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contractului și Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Fundația Regina Pacis.

Termen limită de expediere a ofertelor: 23 mai 2023. Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email: chisinau@reginapacis.org sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Condiții suplimentare pentru compania câștigătoare: 

Pentru LOT 1-B, în cazul imposibilității efectuării integrale a lucrărilor din motivul imposibilității asigurării parțiale a accesului la pereții externi ai clădirii din partea vecinilor, volumul lucrărilor va fi recalculat în sensul reducerii, reducându-se proporțional și costul lucrărilor. În acest sens, compania câștigătoare, prevede acest risc și își asumă reducerea volumului de lucrări și angajamentul de semnare a actului adițional la contractul de prestări servicii de izolare termică care prevede volumul real al lucrărilor efectuate și achitare proporțională pentru acestea. 

Pentru informații suplimentare sau neclarități, Vă rugăm să ne contactați la adresa de email: chisinau@reginapacis.org.