Anunț cu privire la anularea concursului de participare la procedura de achizițiAnunț cu privire la anularea concursului de participare la procedura de achiziți

Fundația Regina Pacis, anunță operatorii economici despre anularea concursului de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de izolare termică a două clădiri, publicat pe 19.04.2023.

Anularea procedurii este legată de modificarea unor condiții din caietele de sarcini pentru LOT 1-B și LOT 2-B a concursului respectiv.

În decurs de 3 zile, Fundația Regina Pacis va publica un nou concurs de participare la procedura de achiziție.