Fundația Regina Pacis anunță concurs de prezentare a ofertelor de prețuri pentru realizarea lucrărilor de renovare a spațiului destinat activităților pentru copiiFundația Regina Pacis anunță concurs de prezentare a ofertelor de prețuri pentru realizarea lucrărilor de renovare a spațiului destinat activităților pentru copii

Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru realizarea lucrărilor de renovare a spațiului destinat activităților pentru copii.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Asistența holistică a Refugiaților Ucraineni în Moldova”, finanțat de Proiectul HOPE în Moldova.

  1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis.
  2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Realizarea lucrărilor de renovare a încăperilor cu suprafața totală de 68,4 m.p. amplasate la parterul casei din str. Testemițeanu 13/5, conform caietului de sarcini prezentat în Anexa 1.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în domeniul construcțiilor civile și industriale, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametri tehnici prezentați în Anexa 1.

Oferta financiară va conține prețul în MDL, fără TVA și cu TVA și va fi prezentată în formatul F1, F3, F5 și F7, astfel încât să poată fi văzut prețurile pentru lucrări și materiale incluse în ofertă.

Ofertantul va completa și prezenta fișa de informație a ofertantului Anexa 2 și va anexa suplimentar acte ce vor conține următoarele:

  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Termenii de realizare a lucrărilor.

Cerințe față de candidații eligibili:

  1. Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova
  2. Licență sau alte acte permisive în domeniul realizării lucrărilor de construcție/renovare.
  3. Experiență în domeniu, minim 5 ani.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contractului și Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Fundația Regina Pacis.

Termen limită de expediere a ofertelor: 16 mai 2023, ora 17:00.  Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email: chisinau@reginapacis.org sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37322235511.

Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail sau poștală, specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.

Oferte multiple. Ofertanții sunt bineveniți să depună mai multe oferte care să prezintă termeni și condiții sau produse/servicii comerciale alternative pentru a satisface cerințele prezentei solicitări. Fiecare ofertă depusă va fi evaluată separat.

Criteriul de evaluare a ofertelor. Fundația Regina Pacis va evalua și compara ofertele în ordinea următoare:

Evaluare administrativă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor administrativă. Ofertele trebuie să includă toate produsele menționate în Instrucțiunile de depunere a cotațiilor și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.

Evaluare tehnică – Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calității pe baza naturii serviciilor oferite și a alinierii la domeniul de activitate al Fundația Regina Pacis și calității companiei, evidențiată de profilul companiei, certificări, experiență anterioară și verificări de referință.

Evaluare financiară – Ofertele vor fi evaluate pe baza costului propus și a raportului calitate-preț.

Fundația Regina Pacis intenționează să evalueze ofertele și să atribuie un contract Ofertantului care furnizează cea mai ieftină ofertă acceptabilă din punct de vedere tehnic. Prin urmare, oferta inițială a Ofertantului ar trebui să conțină cele mai bune condiții ale Ofertantului din punct de vedere tehnic și al prețului. Cu toate acestea, Fundația Regina Pacis își rezervă dreptul de a purta discuții ulterior, dacă este necesar. Fundația Regina Pacis poate respinge oricare sau toate sau poate accepta orice altă ofertă în locul celei mai avantajoase. De asemenea, Fundația Regina Pacis poate renunța la nereguli minore în ofertele primite.

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile.

 Termen de livrare: maxim 30 zile.

Locul realizării lucrărilor: Chișinău, str. Testemițeanu 13/5.