Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor medicale și de laboratorFundația Regina Pacis anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor medicale și de laborator, în cadrul proiectului ”Asistența holistică a refugiaților din Ucraina”, finanțat de Proiectul HOPE.

Fundația Regina Pacis implementează proiectul ”Asistența holistică a refugiaților din Ucraina”, finanțat de Proiectul HOPE, care are drept scop asistența refugiaților din Ucraina în cadrul Centrului Comunitar de asistență. În cadrul Centrului Comunitar, persoanele refugiate beneficiază de servicii sociale, medicale, orientare profesională și mediere culturală, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și a mecanismelor de adaptare a refugiaților, oferindu-le sprijin psihosocial. În cadrul Centrului Comunitar, starea de sănătate a refugiaților este evaluată de către un medic, în vederea furnizării de servicii medicale esențiale și a facilitării accesului la unitățile sanitare.

În acest context, Fundația Regina Pacis anunță concurs de selectare a ofertelor de preț în vederea selectării unui prestator de servicii medicale și de laborator. 

1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

3. Cerințe față de candidații eligibili: instituții medico-sanitare, înregistrate în Republica Moldova, licențiate în prestarea serviciilor medicale și de laborator.

4. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. 

Denumire serviciu

Unitatea de măsură

Preț unitar MDL, cu TVA inclus

Preț unitar MDL, fără TVA inclus

1.

Consultația medicului specialist pediatru

Consultație

 

 

2.

Consultația medicului specialist cardiolog

Consultație

 

 

3.

Consultația medicului specialist ORL

Consultație

 

 

4.

Consultația medicului specialist oftalmolog

Consultație

 

 

5.

Consultația medicului specialist endocrinolog

Consultație

 

 

6.

Radiografie digitală organelor cutiei toracice (1 incidență)

Examinare

 

 

7.

Ultrasonografia organelor cavității abdominale

Examinare

 

 

8.

Hemoleucograma completă

Investigație

 

 

9.

Analiza biochimică a urinei (cu sediment urinar)

Investigație

 

 

10.

Glucoza serică

Investigație

 

 

11.

Colesterol total

Investigație

 

 

12.

Colesterol LDL

Investigație

 

 

13.

Colesterol HDL

Investigație

 

 

14.

Alaninaminotransferaza, ALT

Investigație

 

 

15.

Aspartataminotransferaza, AST

Investigație

 

 

16.

Creatinina serica

Investigație

 

 

17.

Ureea serică

Investigație

 

 

* Serviciile achiziționate nu se vor limita doar la această listă.

5. Oferta va conține:

Informații despre ofertant(denumirea companiei/numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile); 

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv: copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice), Certificat de acreditare, Licență/Autorizație de activitate, Autorizație sanitară, Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național – eliberat de Inspectoratul Fiscal.

Criterii de atribuire: prețul cel mai avantajos.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Serviciile achiziționate nu se vor limita doar la această listă.

Termen limită de expediere a ofertelor: 28 februarie 2023. Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.org  sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărul refugiaților înregistrați, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon +373 22 235511.