Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea generatoarelor electriceFundația „Regina Pacis” solicită oferte de preț pentru procurarea generatoarelor electrice, în cadrul proiectului ”Holistic Assistance of Ukrainian Refugees in Moldova”, finanțat de Project HOPE.

1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

Informațiile privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în tabel:

Produs

Specificații

Cantitatea

Generator electric

 

2

Putere nominala minim, (W)

4000W

Tip combustibil

Benzină

Motor

4T

Tensiune/Frecvență

230V / 50HZ

Sistem pornire automată (ATS)

Da

Perioada de garanție, minim

12 luni, prezentarea certificatului de garanție obligatorie

 

Oferta în limba română trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică.

1. Prețul: Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) cu TVA inclus. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării produselor la adresa indicată de solicitant in raza municipiului Chișinău.

2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate vor fi evaluate în baza celui mai bun raport calitate-preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

Criterii de selecție:

1. Cel mai bun raport calitate-preț.

2. Experiența si portofoliul organizației.

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă, cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

(b) Licență/Autorizație de activitate;

(c) Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, email-ul și telefonul de contact, rechizitele bancare;

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Termen limită: Ofertele se primesc până la 10 februarie 2023, ora 18:00

Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.org sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon +373 22 235511

Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.