Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modularFundația Regina Pacis implementează proiectul intitulat „Dezvoltarea mecanismelor de protecție în mediul urban și rural din Republica Moldova”, finanțat de Association for Aid and Relief, Japan.

În cadrul acestui proiect este prevăzută crearea unui Centru Comunitar pentru refugiații ucraineni. În cadrul Centrului Comunitar, persoanele refugiate vor beneficia de diverse servicii, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și a mecanismelor de adaptare a refugiaților, oferindu-le acces la servicii care contribuie la integrarea socială, la sistemul de sănătate, ocuparea forței de muncă și sprijin psihosocial.

În acest context, Fundația Regina Pacis anunță concurs de selectare a ofertelor de preț pentru achiziționarea unui container modular, conform specificațiilor tehnice indicate în Caietul de sarcini anexat.

 1. Denumirea autorității contractante: Fundația Regina Pacis
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Adresa:  Chișinăustr. Sfatul Țării 17, of. 32
 4. Numărul de telefon: 022-235511
 5. Adresa de e-mail a părții contractante: chisinau@reginapacis.org
 6. CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în construcția și/sau comercializarea containerelor modulare, cu o experiență în domeniu de minim 3 ani.

 1. CONȚINUTUL OFERTEI:
 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia Licenței de activitate;
 • Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
 • Copia Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, care contine informatia despre fondatori si copiile licenţelor şi certificatelor aferente activităţii agentului economic, ştampilate şi semnate de persoana autorizată;
 • Descrierea ofertei tehnice inclusiv designul produsului ofertat. Oferta tehnică se va întocmi conform caietului de sarcini anexat și va inlcude termenii de execuție a lucrărilor;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu TVA inclus. Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a lucrărilor: măsurare, confecționare, transportare, montare și conectarea la rețeaua electrică. Prețurile în MDL, cu TVA, sunt ferme și nu pot fi modificate pe toată durata contractului. Ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă pe toată durata contractului.
 1. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR: Criteriul de atribuire va constitui cel mai avantajos preț care corespunde specificațiilor solicitate.
 2. INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE:

Operatorii economici interesați, vor depune ofertele în plic la sediul Fundației Regina Pacis, pe adresa str. Sfatul Țării 17, of. 32 sau la adresa de email chisinau@reginapacis.org

Oferta se va depune în limba română.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13 ianuarie 2023, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 235511 sau la adresa de e-mail chisinau@reginapacis.org