Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea rechizitelor școlare și articolelor de papetarieFundația  „Regina Pacis” solicită oferte de preț pentru procurarea rechizitelor școlare și articolelor de papetarie, în cadrul proiectului ‟Răspunsul de urgență în asistența refugiaților ucraineni și a resortisanților țărilor terțe în Moldova”, finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe

1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

3. Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea rechizitelor școlare și articolelor de papetarie

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea rechizitelor școlare și articolelor de papetarie, să expedieze oferta de preț, pentru procurarea a 300 de seturi (cantitate estimativă) de rechizite școlare și articole de papetarie, cu următorul conținut:

Nr.

Denumirea articolului

Preț unitar (MDL fără TVA)

Preț unitar (MDL TVA inclus)

1.

Creioane colorate, 12 culori

   

2.

Cariocă, 12 culori

   

3.

Aquarelă, 12 culori

   

4.

Album pentru desen A4, 40 file

   

5.

Set carton colorat A4, 10 culori

   

6.

Set hârtie colorată dublă, A4 10 culori

   

7.

Set pensule, 3 bucăți

   

8.

Carnet A5, 50 file

   

9.

Plastilina, 10 culori

   

10.

Clei creion, 15 gr

   

11.

Set pixuri 4 culori (albastru, verde, roșu, negru)

   

12.

Set rigle, 3 buc

   

13.

Guașă, 6 culori

   

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate articolele din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică și a Licenței de activitate.

1. Prețul: Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) fără TVA și in Lei Moldovenești (MDL) cu TVA inlcus. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării produselor la adresa indicata de solicitant in raza municipiului Chișinău.

2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate vor fi evaluate în baza celui mai avantajos preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

Criterii de selecție:

1. Cel mai avantajos preț.

2. Disponibilitatea de a livra bunurile.

3. Experiența si portofoliul organizației.

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă prezentată.

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

(b) Licenței de activitate;

(c) Datelor generale despre ofertant, rechizitele bancare;

(d) Indicarea termenului de valabilitate a produselor;

 Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Condiții speciale:

1. Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă.

2. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

3.  Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termen limită: Ofertele se primesc până la 29 august 2022, ora 18:00

Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.org sau la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon +373 22 235511