CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea unei Camere frigorificeCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea bunurilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului viticol rural din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova- Agenție de implementare
 2. Obiectul achiziției: Camera frigorifică
 3. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD în cadrul  Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană
 4. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 45 zile calendaristice  din momentul solicitării
 5. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul ofertantului
 1. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero
 • Oferta urmează a fi depusă pe lot întreg
 • Se asigura gratuit:  lucrările de măsurare și instalare
 • Locul livrării: Rădenii Vechi, raionul Ungheni
 • Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale
 • Termenul de garanție: minim 1 an
 • Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț
 • Evaluarea ofertelor: pe  lot întreg

7. Oferta va conține specificația tehnică deplină solicitată, conform caietului de sarcini (se anexează)

8. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0%

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii
 • Certificat de conformitate 
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

9. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 1. Telefon: 022 23 5268
 2. E-mail: silvia.dolghii@ chamber.md
 3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Silvia Dolghii

10.Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data de 19.07.2022.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 151
 2.  Plicul va fi marcat „Proiectul ,,Camera frigorifică Nr. Lot___[denumirea ofertantului]”
 3. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „Camera frigorifică” Nr. Lot ____[denumirea ofertantului]”
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile
 • Ofertele întârziate vor fi respinse
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile