Caritas Cehia solicită oferte de preț de la companii media privind realizarea unui spot video graficCaritas Cehia solicită oferte de la companii și ateliere media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video grafic, ce urmează a fi realizat în cadrul proiectului „Tehnologii pentru viitor – telemedicină în îngrijiri la domiciliu în Moldova” implementat de Caritas Cehia în parteneriat cu Asociația Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Spotul video va avea un scop informativ și în același timp educativ explicând în termeni vizuali ce înseamnă telemedicina, cum aceasta îmbunătățește calitatea vieții oamenilor și cum facilitează accesul persoanelor care au nevoie de îngrijire la serviciile sociale și medicale de la distanță.

I.   Sarcinile față de Prestator

Compania selectată va asigura:

 1. Elaborarea scenariului pentru spot în baza informațiilor oferite de beneficiar și în strânsă colaborare cu echipa Caritas Cehia.

Prestatorul selectat va pune la dispoziția beneficiarului în etapa de pre-producție script-ul, storyboard-ul, exemplele de personaje, linia melodică și alte atribute pe care le implică această etapă. Toate elementele vor fi aprobate cu beneficiarul înainte de începerea etapei de producție.

Scenariul spotului va fi gândit astfel încât coloana sonoră atunci când va fi detașată de partea vizuală a spotului să aibă sens și să poate fi difuzată și la radio.

 1. Elaborarea spotului video grafic (cu subtitrare în limba rusă) care va avea durata de până la 30 – 2 minute.
 2. Elaborarea unei versiuni scurte de spot video și audio pe baza spotului final (în limba română + subtitrare în limba rusă), cu durata de până la 30 sec.
 3. Editarea materialul video în formatele necesare pentru:
 • difuzarea la TV (conform condițiilor tehnice generale cerute de posturile TV)
 • difuzarea pe social media (Facebook, YouTube)
 • difuzarea pe pagina web
 • alte formate solicitate după caz.
 1. Extragerea coloanei sonore din spot (din versiunea integrală și versiunea scurtă) și adaptarea ei pentru formatul radio (conform condițiilor tehnice generale cerute de posturile radio).
 2. Predarea spotului video final și audio final până la 28 ianuarie 2022.

Prestatorul va furniza beneficiarului formatele solicitate și sursa originală a video-ului, dar în același timp va avea obligația de a păstra 1 an de zile după predare materialul brut-relevant aferent spotului final (pe un spațiu digital la care va avea acces și beneficiarul).

II. Criteriile de selecție

În evaluarea ofertelor beneficiarul va lua în calcul următoarele criterii:

 1. Experiența companiei privind realizarea anterioară a spoturilor și portofoliul de lucrări (cu linkuri către produsele realizate).
 2. Existența echipamentului tehnic și a infrastructurii necesare pentru etapele de producție și post-producție a spotului;
 3. Termenul de execuție cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 4. Oferta financiară.

III. Conținutul ofertei de participare la concurs:

Companiile interesate de a participa la concurs vor expedia ofertele prin email la: anastasia.vrancean@caritas.cz  până la data de 3 decembrie 2021, ora 23.59. Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă din compania aplicantă.

Dosarul de participare va fi depus în limba română și trebuie să conțină următoarele informații:

 • Copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice;
 • Scrisoarea de intenție care va conține în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, (2) portofoliul de lucrările relevante elaborate în ultimii ani (cu link către produsele realizate), (3) metodologia și tehnologiile care vor fi utilizate în etapa de producție, (4) numele și datele de contact a cel puțin două persoane de referință;
 • Oferta financiară. Costul serviciilor va fi indicat cu la cota TVA 0 în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate de Caritas Cehia persoanei juridice câștigătoare, la etapa semnării contractului ;
 • Termenul de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Întrebările de clarificare pot fi adresate în scris la adresa de e-mail anastasia.vrancean@caritas.cz sau prin telefon la nr. 079021019.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia  poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament.Caritas Cehia își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.