Termeni de referință pentru furnizori de servicii sociale printre ONG-uri pentru a participa la procesul de planificare comunitară în raionul CăușeniTitlul proiectului: Construim buna guvernare promovând transparența, digitalizarea și incluziunea socială în sudul Republicii Moldova  

 

Durata serviciilor solicitate: 2021-2023

 

Context

Despre implementator:

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă, care oferă suport și asistență pentru dezvoltare, în timp ce lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa Centrală și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. PIN lucrează în Republica Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației, fiind implicată activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltare a strategiilor locale de incluziune socială.

În cadrul proiectului „Construim buna guvernare promovând transparența, digitalizarea și incluziunea socială în sudul Republicii Moldova”, care este implementat de către PIN Slovacia, PIN Moldova și Centrul Pro-Europa, cu suportul Agenției de Dezvoltare Internațională din Republica Slovacia, ne propunem mobilizarea liderilor care dețin cunoștințe aplicative/know-how și potențialul de a influența politica socială. De asemenea, proiectul își  propune să utilizeze cunoștințele și potențialul acestora pentru a coopera în cadrul dezvoltării serviciilor sociale bazate pe nevoile cetățenilor.

Despre proiect:

Proiectul „Construim buna guvernare promovând transparența, digitalizarea și incluziunea socială în sudul Republicii Moldova” a fost elaborat de Agenția de Dezvoltare Internațională din Republica Slovacia (SlovakAID) în cadrul cooperării pentru dezvoltare al Republicii Slovacia cu Republica Moldova.

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea bunei guvernări în sudul Republicii Moldova prin promovarea transparenței și informatizării guvernelor locale și implicarea societății civile în domeniul social.

Al doilea pilon al proiectului, destinat grupurilor vulnerabile de cetățeni, va avea ca rezultat furnizarea mai eficientă a serviciilor sociale, dezvoltarea capacităților de îmbunătățire a cooperării între Consiliul Raional și societatea civilă vizavi de furnizarea serviciilor, susținerea financiară pentru inițiativele locale.

Proiectul prevede să fie împărtășită experiența slovacă a reformei guvernului local, dar mai ales în ceea ce privește capitalul uman și valorile care promovează autoguvernarea democratică în Slovacia. Această experiență va oferi inspirație guvernelor locale și altor actori locali pentru schimbări care nu necesită modificări legislative majore.

Unul din obiectivele proiectului este de a sprijini mecanismul de dezvoltare a planificării comunitare transparente a serviciilor sociale și celor adiacente, în baza cererii, nevoilor reale și resurselor disponibile în comunitate. Acesta va servi administrației publice din Republica Moldova pentru îmbunătățirea sistemului de planificare și satisfacerea nevoilor persoanelor vulnerabile.

Printre scopurile principale ale proiectului se numără:

1) Sporirea capacității administrării publice regionale/și la alte nivele în planificarea comunitară și implicarea actorilor relevanți în procesul planificării comunitare.

 1. Creșterea capacității furnizorilor non-guvernamentali ai serviciilor sociale și altor servicii adiacente, încurajarea parteneriatului APL-ONG și mobilizarea publicului să se implice în planificarea comunitară.

 

Rolurile și funcțiile ONG-urilor:

ONG-urile trebuie să:

 • Participe la implementarea activităților relevante proiectului și la asigurarea atingerii scopurilor descrise;
 • Participe activ și să contribuie la procesul planificării comunitare a serviciilor sociale prin:
 • Colectarea și analiza informației relevante
 • Informarea și consultarea publicului
 • Oferirea de recomandări privind prioritățile;
 • Coopereze îndeaproape cu implementatorul (PIN);
 • Se alăture Grupului Local de Lucru (GLL), reprezentanților grupurilor vulnerabile, și altor părți cheie la nivel local;
 • Ca membru al GLL, să participe la monitorizarea bugetului municipal alocat serviciilor sociale;
 • Coopereze activ cu Comitetul Local de Coordonare (CLC), să participe/organizeze întâlnirile lunare;
 • Participe la sesiunile de training planificate în cadrul proiectului, cu scopul de a spori capacitățile de monitorizare și evaluare, advocacy, furnizarea de servicii sociale etc.

 

Cerințe:

 • Să dețineți statutul de ONG și să activați în raionul Căușeni;
 • Să fiți cunoscători ai bazelor conceptului de planificare comunitară a serviciilor sociale sau să doriți să însușiți cunoștințe în acest domeniu;
 • Experiența în planificarea comunitară a serviciilor sociale și furnizarea acestora în raionul selectat va constitui un avantaj.

 

Procesul de aplicare:

 • Pentru a demonstra calificarea în domeniul social sau motivația de a participa, neavând experiență în domeniul social, rugăm să atașați la e-mail/transmiteți la adresa PIN o descriere de o pagină a organizației dumneavoastră;
 • Includeți în aplicație certificatul de înregistrare;
 • Oferiți cel puțin două contacte de referință;
 • Aplicanții care vor fi considerați relevanți pentru proiect vor fi preselectați de către implementator și parteneri.

Aplicațiile vor fi transmise prin poșta electronică la următoarea adresă: concurs.moldova@peopleinneed.net, cu următorul titlu la subiectul mesajului: Furnizori de Servicii Sociale din cadrul ONG pentru Planificarea Socială a Serviciilor Sociale.

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor este 1 noiembrie 2021.

!!! Nota bene!!!

Doar candidații selectați vor fi contactați.

SlovakAid 3 logouri