Prezentarea Raportului privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul SîngereiAstăzi, 8 februarie 2024, în incinta Consiliului Raional Sîngerei s-a desfășurat Masa rotundă ,,Prezentarea Raportului privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Sîngerei”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească ,,Caroma Nord” în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert”.

Scopul evenimentului a fost de a discuta problemele și provocările cu care se confruntă tinerii din raionului Sîngerei și de a prezenta Raportul privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Sîngerei.

La eveniment au fost prezenți președintele raionului Sîngerei, funcționari publici, reprezentanții ai consiliului raional Sîngerei, primăriilor locale, ONG-uri și mass-media.

Principalele probleme și necesități ale tinerilor din raionul Sîngerei și municipiul Bălți, precum și așteptările și percepțiile privind implicarea în viața comunităților respective, au fost identificate în baza unui sondaj de opinie, prin aplicarea unui chestionar on-line și focus-grupuri organizate. Acest sondaj de opinie a fost realizat de AO „Caroma Nord” în cadrul proiectului „Fondul pentru Tineri Bălți” în perioada decembrie 2023-ianuarie 2024.

Potrivit rezultatelor sondajului, la care au participat 375 tineri și tinere, 42% sunt de opinia că principala problemă este insuficiența banilor, posibilitățile limitate de afirmare, iar circa un sfert (25%) consideră drept o problemă majoră accesul limitat la servicii pentru tineri. În topul problemelor se află și dificultatea de a obține un loc de muncă, discriminarea pe piața muncii, migrația tinerilor, menționate de 37% din respondenți. La capitolul posibilității de inițiere a unei afaceri, 89% au răspuns negativ, menționând și despre incapacitatea financiară a familiilor tinere, iar 63% au menționat condițiile proaste de trai și muncă.

Respondenții sondajului au fost întrebați despre oportunitățile pe care le oferă localitatea în care locuiesc, iar tinerii consideră important ca localitatea să le ofere un loc de trai asigurat, familie sănătoasă, studii de calitate, acces la servicii sociale.

În ceea ce privește gradul de cunoaștere a Strategiilor locale, în special de Tineret, datele sondajului arată că un sfert (25%) cunosc și au răspuns afirmativ. Iar când au fost întrebați ce măsuri sunt prevăzute, 60% din respondenți au zis că nu cunosc despre planul și activitățile stipulate în strategie sau sunt familiarizați într-o măsură foarte mică.

La întrebarea „În ce domenii considerați că ar trebui să sprijine statul tinerii?”, majoritatea respondenților (75%) sunt de opinie că statul ar trebui să asigure locuri de muncă mai bine plătite; programe de ghidare în carieră / în alegerea profesiei, acces la studii/ formare profesională continuă, sprijinirea tinerilor defavorizați / fără posibilități materiale, consiliere psihologică, facilități pentru petrecerea timpului liber, inițierea și facilitarea gestionării unei afaceri, etc.

De asemenea, respondenții au menționat așteptările lor care țin de:

  • Diverse activități care ar putea dezvolta abilitățile de comunicare și gândire critică;
  • Implicarea lor în proiecte, voluntariat;
  • Concursuri distractive, educaționale, sădirea plantelor și copacilor în localitate, îngrijirea bătrânilor;
  • APL ar trebui să susțină mai mult programele și activitățile extrașcolare organizate de Centrele de tineret, pentru că ele contribuie mult la formarea tinerilor și dezvoltarea acestora, etc.

Cel de-al doilea Raport privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Sângerei, a fost prezentat de domnul Roman Banari, expert independent în cadrul proiectului.

Studiul realizat propune o analiză a situației socio-economice, a politicilor pentru tineret în raioanele Sîngerei și Florești și cum acestea contribuie la dezvoltarea socio-economică a tinerilor. Cu toate acestea, scopul principal al cercetării este de a înțelege mai bine care este gradul de finanțare a sectorului de tineret din raionul Florești și Sîngerei și de a sensibiliza și asigura ca autoritățile publice de nivelul doi să investească în măsuri care să faciliteze participarea tinerilor și a organizațiilor de tineret.

După părerea expertului, participarea tinerilor în procesele decizionale este un element necesar pentru a asigura că localitățile se dezvoltă ținând cont de necesitățile lor. Cu părere de rău, putem constata că populația raionului Sîngerei înregistrează un spor natural negativ de 2,9 persoane la 1000 de locuitori sau minus 190 persoane anual (în anul 2022), iar tinerii continuă să emigreze, în raion rămânând la începutul anului 2023 doar 15 603 tineri, ori circa 25% din numărul total al populației.

„Dacă ne referim la nivelul de finanțare a sectorului de tineret, în anul 2022, la grupul respectiv de cheltuieli raionul Sîngerei a cheltuit un milion cinci sute două mii lei, iar cheltuielile raportate la indicele „Cheltuieli per tânăr” constituie 89,86 lei per tânăr din raion. Astfel, Sîngerei se regăsește în lista raioanelor ce finanțează sectorul de tineret peste media națională de 50,48 lei per tânăr. Cu toate acestea, există anumite variații între sumele alocate și executate. De asemenea, la linia bugetară 00463 „Prestarea serviciilor pentru tineret” și linia bugetară 00461 „Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor” au fost alocați zero lei. Este imperios necesar că eforturile APL II să fie direcționate și mai mult pe dezvoltarea sectorului de tineret din raionul Sîngerei și asigurarea că tinerii au suficiente oportunități de participare și dezvoltare personală, în special pentru tinerii din zonele rurale”, susține Roman Banari la finalul prezentării raportului.

„Evenimentul de astăzi va contribui la o mai bună implicare a tinerilor și a societății civile în dezvoltarea comunităților locale, în aliniere cu agenda de integrare, și va încuraja o mai bună comunicare și colaborare între administrația publică locală și tineri”, a conchis doamna Marina Soloviova, Directoare de Program, Expert-Grup.

 

Rodica Frecăuțanu, Director Executiv AO ”Caroma Nord”, director de proiect,

GSM: 079124353.