Conferința Regională a părților interesate și actorilor regionali: Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră 

 

 

Comunicat de Presă

Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră

Coordonator în anul 2021: Republica Turcia

Conferința Regională a părților interesate și actorilor regionali

 

Proiectele AMC pentru o economie albastră rezilientă și durabilă în regiunea Mării Negre  

Turcia, în calitate de coordonator al Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră în anul 2021 are deosebita plăcere să anunțe că anul acesta Conferința Regională a Părților Interesate și actorilor regionali va avea loc Luni, 22 noiembrie 2021 în format online.  

Acest eveniment va face un rezumat al progreselor privind implementarea AMC în regiunea Mării Negre și va încuraja discuțiile cu părțile interesate regionale în domeniile de interes comun pentru acțiunile ulterioare și pașii concreți de urmat pentru a asigura sinergia între inițiativele aflate deja în desfășurare în regiune.

Conferința AMC din acest an se bazează pe rezultatele conferinței anterioare din 2020, precum și a altor evenimente regionale desfășurate pe parcursul anului 2021. De asemenea, evenimentul va valorifica numeroasele acțiuni promovate de AMC și de alte inițiative partenere din regiunea Mării Negre. De fapt, conferința va prezenta etapa de implementare a AMC. Acest exercițiu va include, de asemenea, contribuțiile inițiativelor regionale relevante (de exemplu, Agenda Strategică de Cercetare și Inovare SRIA, Black Sea CONNECT, inițiativa Blueing the Black Sea, etc.) și va promova schimbul de experiență cu alte strategii din domeniu.

Hackathoan-ele pentru examinarea și discuții asupra ideilor de proiecte este un alt element cheie ale Confetinței. Părțile interesate și actorii regionali din regiunea Mării Negre vor fi invitate să discute despre conceptele de proiect care au apărut deja în obiectivele și prioritățile AMC, pentru a le dezvolta în continuare. Prin urmare, conferința va fi esențială în identificarea acțiunilor concrete care susțin o economie albastră rezistentă și durabilă în regiune, iar rezultatele conferinței vor oferi contribuții valoroase ascendente (de jos în sus) pentru implementarea AMC pentru anul 2022 și ulterior.

În rolul său de coordonator AMC pentru anul 2021, Turcia a ales ca priorități mediul înconjurător, transportul maritim și turismul. Pentru a aborda problemele transversale, activitățile sau concentrat pe „protecția patrimoniului subacvatic și turismul”, „transport maritim verde” și „antreprenoriat albastru, precum și IMM-uri”. Pentru fiecare problemă, s-a pus accent pe dezvoltarea cercetării și inovării și pe reziliența economiei în regiunea Mării Negre. Turcia, a organizat o serie de evenimente online[1] pentru a promova AMC precum și Agenda Strategică de Inovare și Cercetare și astfel să implice părțile interesate în elaborarea proiectelor legate de aceste subiecte.

În paralel, au fost organizate evenimente naționale AMC, creând sinergii cu proiecte și inițiative aflate în derulare în regiunea Mării Negre. Evenimentele au ajutat la identificarea ideilor de proiecte pentru a susține implementarea AMC.

Mai multe informații despre conferința regională, inclusiv detaliile de înregistrare, sunt disponible aici.

 

[1] Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate aici