Parlamentul a adoptat în primă lectură proiectul de lege privind Evaluarea Strategică de MediuParlamentul a adoptat în primă lectură proiectul de lege privind Evaluarea Strategică de Mediu, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului European 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva privind ESM) și ale Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în context Transfrontalier (Espoo). 

Scopul proiectului de lege ”Evaluarea strategică de mediu (ESM)” este instituirea unui cadru juridic de efectuare a evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirea și diminuarea impactului negativ asupra mediului și sănătății populației de la efectele anumitor planuri și programe. De asemenea, ESM asigură dezvoltarea durabilă și securitatea ecologică și constituie un instrument folosit în mod sistematic de către organele decizionale.

Pentru mai multe detalii accesați linkul: 

http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2598-adoptarea-in-prima-lectura-a-proiectului-de-lege-privind-evaluarea-strategica-de-mediu