Statistici îngrijorătoare: una din zece achiziții a fot anulatăAnul trecut autoritățile publice au atribuit contracte de achiziție publice în sumă de 10,5 miliarde de lei sau cu 22% mai mult comparativ cu 2017. Ponderea achizițiilor în PIB a rămas similară celei din 2017 – 5,5% (2017 – 5,7%). Comparativ cu practica internațională, acest indicator este de trei ori mai mic. În diferite state europene indicatorul variază între 15-30 %, a explicat în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

Din cel 10,5 miliarde de lei, circa o treime din achiziții (28%) au avut loc prin metoda tradițională - pe hârtie. În același timp, rata de anulare a procedurilor de achiziție publică s-a ridicat la 10%. Un indicator care vorbește despre carențe în pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul autorităților, modificările frecvente în legislație, neaplicarea corespunzătoare a legislației, control insuficient și neaplicarea sancțiunilor ca urmare a încălcărilor comise.

Printre principalele încălcări ale autorităților contractante, Diana Enachi a enunțat: nerespectarea termenilor pentru încheierea contractelor (perioada în care operatorii economici pot contesta rezultatele procedurii de achiziție); nerespectarea termenilor de prezentare a dării de seamă la Agenția Achiziții Publice și furnizarea datelor inexacte, contradictorii; necompletarea sau completarea defectuoasă sau discriminatorie a cerințelor obligatorii în anunț sau fișa de date a achiziției;  neacordarea unor perioade rezonabile și suficiente pentru pregătirea ofertelor și altele.

Carențele din sistemul achizițiilor publice se reflectă și în contestațiile depuse de operatorii economici. Iar, numărul contestațiilor depuse de către operatorii economici reprezintă un indicator al deficiențelor existente în sistem.

Potrivit Dianei Enachi, care citează datele raportul ANSC, în 2018, au fost depuse peste 700 de contestații în cadrul procedurilor de achiziție publică. Un indicator care merită atenția este rata de respingere a contestațiilor.  Respectiv, din cele aproape 600 de decizii ale ANSC, mai mult de jumătate - 53% - au fost respinse. În concluzie, anul trecut, circa 3% dintre procedurile de achiziție publica au fost contestate. Pentru comparație, în Romania acest indicator este de circa 6-7%.

În concluzie, economista a constată în primele luni ale anului curent o creștere semnificativă (cu circa 50%) a numărului contestațiilor. Dacă în primele luni ale lui 2018 au fost înregistrate circa 200 contestații, atunci în 2019 avem deja circa 300 de contestații. Această creștere este determinată, pe de o parte, de sesiunile de informare, ghidurile și informațiile publicate, atât de ANSC cât și de societatea civila pentru ca agenții economici, care astfel au devenit mai informați. Pe de alta parte, indicatorul arată și carențele sistemului or, creșterea numărului contestațiilor nu arată o evoluție pozitivă.

Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.