Municipiul Bălți și raioanele Dubăsari, Edineț și Soroca au stabilit prioritățile pentru incluziunea persoanelor vulnerabile în următorii trei aniPersoanele cu dizabilități, familiile cu venituri mici, vârstnicii aflați în situație de dificultate, copiii rămași fără ocrotire părintească, precum și alte persoane vulnerabile sunt în atenția autorităților publice locale din municipiul Bălți și raioanele Dubăsari, Edineț și Soroca.

Necesitățile diferitor grupuri de persoane vulnerabile, provocările privind funcționarea serviciilor sociale și prioritățile în privința incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile au fost identificate și incluse în strategii raionale de către administrația publică locală din fiecare din cele patru regiuni.

Municipiul Bălți și raioanele Dubăsari, Edineț și Soroca sunt primele din țară care și-au elaborat propriile strategii de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru perioada 2018-2021. Strategiile de incluziune socială sunt documente de bază, care au drept scop promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor de către toate grupurile de persoane vulnerabile.

Cele patru strategii sunt disponibile online:

Strategiile de incluziune socială sunt rezultatul unui proces participativ, care a cuprins mai multe etape. Inițial, au fost create grupuri locale de incluziune în fiecare din cele patru regiuni și, în comun cu reprezentanți ai societății civile și ai grupurilor vulnerabile, au fost stabilite obiectivele și prioritățile privind extinderea rețelei de servicii sociale și îmbunătățirea calității serviciilor. Au fost organizate ședințe, ateliere de lucru și discuții publice pe marginea strategiilor, după care fiecare consiliu municipal/raional a aprobat strategia de incluziune socială.

Strategie Balti          Strategie Dubasari

 

 

 

 

 

 

Strategie Edinet Strategie Soroca

 

 

 

 

 

„Ca organizație neguvernamentală, noi ne-am implicat foarte intens. Ceea ce se propune în programul de incluziune este binevenit, deoarece atragem mai multe persoane în soluționarea problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile. Strategia va ajuta oamenilor să înțeleagă cât de importantă este și colaborarea, și informarea, și schimbarea, și implicarea din partea societății”, a precizat Emma Matreniuc, director al Asociației de tineret cu dizabilități „Vivere”, Edineț.

Procesul de elaborare a strategiilor de incluziune socială a fost ghidat de patru facilitatori cu experiență în sectorul social: Victor Koroli a oferit asistență grupului local de incluziune din municipiul Bălți, Ina Crasnojon a ghidat grupul din raionul Dubăsari, Mihai Nani a facilitat lucrul grupului din raionul Edineț și Laurenția Filipschi a oferit asistență grupului din raionul Soroca.

Referindu-se la așteptările față de strategia de incluziune socială, Aliona Perecheatcu, șef adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Soroca, a menționat: „Ne dorim ca fiecare persoană aflată în dificultate să aibă acces la toate serviciile pe care le solicită, ca noi să avem toată gama de servicii pe care să le putem oferi tuturor celor care au nevoie și în general să nu rămână nicio persoană în umbră, adică să nu fie exclusă din societate”.

Strategiile de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru anii 2018-2021 au fost elaborate în cadrul proiectului „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, implementat de Caritas Republica Cehă în cooperare cu People in Need Moldova.

Logouri CDA