Ședința grupului de experți în domeniul siguranței rutiere și vizitele de studiu în martie 20192019 va fi un an fructuos pentru proiectul RADAR - primele rezultate importante vor fi livrate chiar în luna martie.

La data de 27 martie 2019, la Ljubljana, va avea loc prima întâlnire a Grupului de experți în domeniul siguranței rutiere (RSEG) în cadrul proiectului RADAR, pe Domeniul tematic 1 - Planuri de investiții pentru drumuri mai sigure *.

 poza landscape

DT 1 - Domeniul tematic 1 este orientat spre optimizarea utilizării fondurilor rutiere limitate și a fondurilor de investiții în domeniul siguranței rutiere, prin sprijinirea celor mai eficiente soluții inginerești din punct de vedere al costurilor și beneficiilor în cele mai potrivite locații.

Planurile de investiții pentru drumuri mai sigure (SRIP), bazate pe datele de intrare relevante, cum ar fi inspecțiile rutiere sau sondajele rutiere, colectarea datelor rutiere codate și evaluarea rutieră, oferă un set de contramăsuri eficiente disponibile din punct de vedere al costurilor pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în domeniul infrastructurii, prevenind situațiile conflictuale, accidentele rutiere, iar în caz de accident rutier, reducând gravitatea traumelor pentru cei implicați.

SRIP este conceptul, care a fost rezultatul proiectului implementat anterior SENSoR (Drumuri sigure de vecinătate din Europa de Est) și este folosit în cadrul metodologiei iRAP - Programul internațional de evaluare a drumurilor, care prevede selectarea contramăsurilor de infrastructură având la bază analiza cost-beneficiu, în vederea elaborării planurilor de investiții gata, cu o rentabilitate înaltă.

Ședința grupului de experți în domeniul siguranței rutiere pe patru domenii tematice

Grupul de experți în domeniul siguranței rutiere (RSEG) va oferi o platformă de cooperare profesioniștilor și experților în domeniul siguranței infrastructurii rutiere. Cu sprijinul expertizei RSEG, proiectul RADAR va detalia elaborarea și adoptarea Strategiei de îmbunătățire a Infrastructurii Siguranței Rutiere din zona Dunării (DIRSIS) și a Planului de acțiune pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în zona Dunării (DIRSIAP).

Membrii RSEG vor include reprezentanți ai partenerilor de proiect, partenerilor strategici asociați și ai grupurilor de părți interesate cu cunoștințe și expertiză în domeniu. RSEG va stabili bunele practici privind prioritizarea secțiunilor rutiere pentru tratament și va selecta metodologii pentru siguranța rutieră. Acest lucru se va efectua concentrându-se pe patru zone tematice (TA):

Domeniul tematic 1: Siguranța secțiunilor de drum generale și modernizarea întreținerii prin utilizarea planurilor de investiții pentru drumuri mai sigure.

Domeniul tematic 2: Prevederi pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor (pietoni și bicicliști).

Domeniul tematic 3: Sistemul inteligent de transport, gestionarea vitezei și abordările de calmare a traficului.

Domeniul tematic 4: Siguranța infrastructurii drumurilor care trec pe lângă sau în vecinătatea școlilor.

* Reuniunile RSEG de la Ljubljana vor fi închise publicului.