Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a cerut Federației Ruse să stopeze încălcarea dreptului la educație în regiunea transnistreană a Republicii MoldovaÎn perioada 4-6 iunie 2014 la Strasbourg a avut loc reuniunea 1201 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la care au fost discutate Hotărârile Curți Europene neexecutate de către Statele reclamate.

Cauza Catan ș.a. a fost pusă în discuție la 5 iunie 2014, în urma demersurilor reprezentanților celor 170 de petiționari din or.Tighina (Bender), Grigoriopol și Râbnița.

În urma examinării materialelor expediate, Comitetul de Miniștri și-a exprimat profunda îngrijorare, cauzată de semnalările privind încălcarea continuă a dreptului la educație în regiunea transnistreană a R.Moldova (prin acte de intimidare și presiune ce afectează funcționarea școlilor cu predare în grafie latină). Totodată, Comitetul de Miniștri a amintit cu insistență obligația necondiționată a fiecărui stat membru, potrivit Articolului 46, paragraful 1, al Convenției, să execute hotărârile definitive și a somat autoritățile ruse să ia toate măsurile posibile pentru a pune capăt încălcării dreptului la educație al reclamanților și să transmită Comitetului de Miniștri:

- în termen de o lună, informații despre felul în care intenționează să garanteze că școlile cu predare în grafie latină vor continua să funcționeaze în anul școlar 2014/2015; și

- cât mai curând cu putință, până cel târziu la 1 septembrie 2014, un plan complet de acțiune sau un raport prin care să implementeze sentința Curții.

Mai mult, delegații Reuniunii din iunie 2014 a Comitetului de Miniștri insistă ca autoritățile ruse să plătească reclamanților, fără alte întârzieri, despăgubirile stabilite de Curtea Europană și au convenit să reexamineze acest caz în timpul celei de-a 1208a reuniuni (septembrie 2014) (DH) iar, în absența informațiilor din partea autorităților ruse, au delegat Secretariatul să pregătească un proiect de rezoluție interimară pentru a fi distribuit împreună cu draftul agendei de lucru a întâlnirii.

În fața Curții Europene a Drepturilor Omului reclamanții au fost reprezentați de avocați și juriști din cadrul Asociației Promo-LEX, care au depus eforturi constante în vederea actualizării situației școlilor, informarea Comitetului de Miniștri și a altor actori relevanți importanți pentru monitorizarea și executarea Deciziei Catan ș.a. vs Rusia și Moldova.

Pentru mai multe detalii, contactați: Alexandru Postica, Director de Program Asociația Promo-LEX, Avocat. tel: (22) 450024, GSM: 069104851, e-mail: promolex.pr@gmail.com