Asociația Promo-LEX a lansat Raportul Drepturile Omului în Moldova, retrospectiva anilor 2012-2013La 17 iunie 2014, în cadrul unei mese rotunde a fost lansat Raportul Drepturile Omului în Moldova, retrospectiva anilor 2012-2013. Raportul reprezintă o analiză a respectării drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, din perspectiva a 12 experți în domeniu, și este la a cincea ediție.

Astfel potrivit constatărilor raportului la capitolul libertatea și siguranța persoanei, în perioada de referință, au fost identificate mai multe problem sistemice. În mare parte, problemele se referă la: procedura de aplicare a arestului, privarea de libertate a persoanelor internate în instituțiile psihiatrice, repararea prejudiciului moral și material ca rezultat al încălcării dreptului la libertatea și siguranța persoanei, acordarea asistentei medicale deținuților, etc.

La capitolul accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabil și prezumția nevinovăției, potrivit expertului principalele probleme vizează independența și imparțialitatea judecătorilor,  motivarea hotărârilor judecătorești și termenul rezonabil de examinare a cauzelor de către instanțele judecătorești și executarea hotărârilor.

În același timp, chiar dacă a fost adoptată Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, drepturile acestor persoane sunt încălcate cu regularitate în diverse domenii, cum ar fi lipsa accesibilității infrastructurii sociale, încadrarea în câmpul muncii, lipsa asistentei medicale adecvate și încălcarea grava a drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate în instituțiile psihiatrice.

Totodată, în perioada de raportare, se poate constata o creștere a numărului de sesizări privind cazurile de violenta în familie înregistrate de către autoritățile de resort. Totuși, deși actele legislative și normative în vigoare  oferă mecanisme de protecție a victimelor violentei în familie, aplicarea lor în practica constituie un motiv de îngrijorare.

În ceea ce privește situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, aceasta rămâne foarte gravă. În pofida obligațiilor pozitive, organele de drept constituționale au rămas neputincioase la capitolul reținerii și sancționării persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului în regiune, invocând lipsa controlului efectiv asupra teritoriului respectiv. Astfel, autoritățile constituționale nu au identificat nici un remediu efectiv pentru apărarea drepturilor omului în regiune. În contextul dat, cele mai grave încălcări se referă la libertatea și siguranța persoanei,  dreptul  la viață și dreptul de a nu fi supus relelor tratamente.

Raportul include 14 capitole și vizează următoarele drepturi: dreptul la viață și dreptul de a nu fi supus relelor tratamente; libertatea și siguranța persoanei, drepturile deținuților; accesul liber la justiție, dreptul la un proces echitabili și prezumția nevinovăției; dreptul la proprietate privată; dreptul la informație și transparența procesului decizional; libertatea de exprimare; libertatea de gândire, de conștiință și de religie; libertatea de întrunire și de asociere; dreptul la educație; dreptul la muncă, protecție socială și ocrotirea sănătății; dreptul de a alege și de a fi ales; interzicerea discriminării; violența în familie; și dreptul la respectarea vieții private și de familie.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă aici.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024, 
e-mail pr@promolex.md

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Apărarea și monitorizarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul Civil Rigths Defenders din fondurile Sida.