Semnalează o încălcare a drepturilor omului300x250 - 93V-au fost încălcate drepturile? Ați fost martorul unei astfel de situații? Doriţi să faceți public cazul? Doriţi să obţineţi o consultaţie juridică primară gratuită? Acum puteți face o semnalare pe platforma drepturileomului.monitor.md

drepturileomului.monitor.md  - este parte componentă a portalului Monitor.md care a fost  elaborat de Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) în cadrul Proiectului „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”, proiect finanţat de Uniunea Europeană.

 

 

 

Scopul platformei este de a oferi persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova un instrument interactiv, prin intermediul căruia o persoană poate semnala și face publice încălcări ale drepturilor omului și  poate solicita o consultație juridică primară gratuită.

CUM SE FACE O SEMNALARE?

Pentru a face o semnalare completați formularul de pe site: www.drepturileomului.monitor.md

Ulterior, o persoană responsabilă din cadrul Asociației Promo-LEX, va recepționa semnalarea, va plasa informaţia pe portalul interactiv, asigurând protecţia datelor cu caracter personal, și va iniția procesul de examinare a acesteia. În cazul în care se solicită expres şi sunt prezente datele de contact, semnatarul poate cere acordarea unei asistenţe juridice primare.

Pentru informații cu privire la evoluția unei semnalări - expediați un mesaj la rubrica Contactează-ne 

CE SEMNALĂM? Platforma este preconizată pentru semnalarea încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:

 • Dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente;
 • Libertatea și siguranţa persoanei, drepturile deţinuţilor;
 • Accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabili și prezumţia   nevinovăţiei;
 • Dreptul la proprietate privată;
 • Dreptul de acces la informație;
 • Libertatea de exprimare;
 • Libertatea de gândire, de conștiinţă și de religie;
 • Libertatea de întrunire și de asociere;
 • Dreptul la educaţie;
 • Dreptul la muncă, protecţie socială și ocrotirea sănătăţii;
 • Dreptul de a alege și de a fi ales; 
 • Interzicerea discriminării; 
 • Violenţa în familie;  
 • Dreptul la respectarea vieţii private și de familie;
 • Dreptul la  libertatea de circulație;
 • Drepturile copiilor;
 • Drepturile recruților și militarilor;
 • Alte drepturi.

IMPORTANT: platforma drepturileomului.monitor.md nu este destinată sesizărilor care necesită intervenţii urgente. Pentru situaţiile de urgenţă vă rugăm să ne contactați  la 0(22) 45-00-24  / Luni-Vineri între orele 9.00-18.00.