Angajăm specialist principal voluntariat și informare la Centrul Municipal de Tineret ChișinăuCerințele funcției

Studii:

 • studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

 • Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • are studii superioare universitare;
 • are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);
 • nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe proprie răspundere, 

Abilități:

 • să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;
 • să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 • să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 • să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 • abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 • adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 • alte cerințe stipulate în fișa postului.