Angajăm specialiști la Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Rîșcani (str. Miron Costin 7B)  • specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 2 unități;
  • specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 1 unitate;
  • specialist principal informare și documentarea tinerilor (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, sectorul Râșcani str. Miron Costin 7B)  – 1 unitate;

 Cerințele funcției

Studii:
studii superioare de licență sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin un an de lucru cu tinerii;

Condiții de participare:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova

 2) are studii superioare universitare;

 3) are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;

5) cunoaşte limba română;

6) este apt din punct de vedere medical (certificate de la medical de familie) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);

8) nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1)

lit.l), m) şi n) din Codul Muncii ( confirmat prin declarație pe

proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament)

Abilități:
a) să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;

  1. b) să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
  2. c) să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
  3. d) să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
  4. e) abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
  5. f) adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
  6. g) alte cerințe stipulate în fișa postului.

CV pot fi depuse pe adresa: str. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția managementul resurselor umane sau la adresa electronică cadredgets@gmail.com.
Tel. relaţii: 022 201618