CIDP ANIMA//Program de stagiere pentru specialiștii în lucru cu tinerii din Centre de tineret 

Apel

INVITAȚIE DE PARTICIPARE ÎN CADRUL primului PROGRAMUL DE STAGIERE a Specialiștilor în lucru cu tinerii „TagYouthWorker”

      A.O. „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret din cadrul DÎTS Bălți, cu suportul financiar al Agenția Națională pentru Tineret prin intermediul Programului de Granturi 2023 pentru organizațiile de tineret implementează proiectul  „TagYouthWorker”.

TagYouthWorker este primul program național de abilitare a specialiștilor în lucru cu tinerii din Centrele de tineret în prestarea serviciilor de tineret de calitate în bază de program structurat.

 • Programul startează în luna septembrie 2023.
 • Acesta are la bază 2 directive de implicare a Centrelor de Tineret drept gazdă pentru stagierea specialiștilor de tineret și pentru Specialiștii de tineret care își doresc să facă stagiere pe programe de tineret.
 • 2 dimensiuni și 3 etape de dezvolatre a programului:

1. Recrutarea a 5 mentori din 5 Centre de Tineret drept gazdă a stagiarilor/ și a 5 specialiști în lucru cu tinerii ca stagiar;

2. Follow up a stagiarilor cu ghidarea mentorilor;

3. Abilitarea mentorilor și stagiarilor din partea proiectului;

Cine poate aplica!

 • Drept mentor - oricare specialist/ă în lucru cu tinerii, angajat/ă al CT, ce are minim un an de experiență în livrarea unui serviciu de tineret, este interesat/ă să devină mentor și demonstrează creativitate și interes;
 • Drept stagiar – oricare specialist/ă în lucru cu tinerii, care activează în cadrul CT, este angajat/ă, este creativ/ă, interesat/ă, implicat/ă în dezvoltarea domeniului.

Selectarea participanților:

Mentorii și Stagiarii vor depune dosar de aplicare și vor trece interviu de selectare conform Apelului de aplicare.

Dosarul Mentorului v-a inlcude:

 1. CV-ul Mentorului;
 2. Scrisoare de motivare cu indicarea Serviciului de tineret în care poate deveni mentor;
 3. Scrisoare de delegare din partea CT;

NB: mentorul v-a activa în cadrul programului conform unui contract de prestări servicii, fiind remunerat pentru zilele dedicate activității de mentorat offline și online. Toate cheltuielile de asigurare cu birotică, se va acoperi de către proiect, AO CIDP Anima din cadrul programului de grant.

Dosarul Stagiarului, v-a include:

 1. CV-ul stagiarului;
 2. Scrisoare de motivare;
 3. Scrisoare de recomandare de la CT;

NB: Stagiarul v-a semna un contract de stagiere între AO CIDP Anima și CT în care va merge drept gazdă. Toate cheltuielile de cazare, transport și alimentație, birotică pentru follow up pentru partea de stagiere sunt suportate de către proiect, AO CIDP Anima din cadrul programului de grant.

Proiectul include în timp 3 faze:

 1. Septembrie 2023

În prima fază are loc Concursul de selectare a mentorilor și Stagiarilor, prin depunere de dosar și participare la interviu. ATENȚIE! Dosarele depuse incomplet sau după termenul de aplicare, NU vor participa în Concurs.

 1. Octombrie 2023

În a doua fază, mentorii și stagiarii participă la:

 1. Un team building de 2 zile pentru mentori și stagiari (primele 15 zile a lui octombrie 2023);
 2. Mentorat online în dezvoltarea programului pe serviciu pentru stagiari, în format online, în pereche mentorul și stagiarul (octombrie 2023);
 3. Un schimb de experiență cu cca 20 lucrători de tineret din țară în cadrul evenimentului „AntiTAG” - activitate offline cu durata de 2 zile (a doua jumătate a lunii octombrie 2023);
 4. Activitatea de stagiere offline de 4 zile a stagiarilor la mentorii și CT gazdă (octombrie, jumătate de noiembrie 2023);
 1. Noiembrie 2023

În faza a treia, stagiarii implementează serviul dezvoltat în Centru de tineret propriu, ca activitate de follow up și instituționalizează acest serviciu drept unul pentru CT care îl reprezintă (noiembrie 2023).

Fiecare stagiar implică minim 25 tineri la cursul dezvoltat. Mentorii în toată perioada dată vin cu susținere și ghidare online în implementarea serviciului.

NB: Aceeași peraonă poate aplica pentru ambele poziții! Finalitatea v-a fi decisă în timpul interviului!

INVITĂM doritorii de a deveni mentori/stagiari din Centrele de tineret (reprezentanți ai Centrelor de Tineret) să depună dosarul până la 25 septembrie 2023 la ngo.anima@gmail.com cu titlul „Mentor_CT_Localitate” sau „Stagiar_CT_Localitate”.

ATENȚIE! Sunt disponibile doar 5 locuri pentru STAGIAR și 5 locuri pentru poziția de MENTOR!

Pentru detalii sau întrebări suntem disponibili la adresa de e-mail: ngo.anima@gmail.com,  sau la GSM: 068 00 87 55­_ dir ex. MIHALCEAN Nonna

 • Stagiarii selectați vor semna acord de voluntariat cu AO CIDP ANIMA și vor primi Certificat nominal de voluntar pentru activitatea desfășurată în cadrul inițiativei TagYouthWorker.
 • Mentorii selectați vor semna contracte de prestare serviciu pentru serviciul dat.
 • Pentru a urmări apelul de lansare a inițiativei, accesați: https://www.facebook.com/100771614693993/posts/519992946105189/

Directoare executivă CIDP Anima: Mihalcean Nonna

_________

Proiectul „TagYouthWorker” este implementat de AO Centrul de Instruire și dezvoltare Personală CIDP ANIMA, cu suportul financiar al Agenția Națională pentru Tineret prin intermediul Programului de Granturi 2023 pentru organizațiile de tineret