"Art in the Holocaust" Exhibition Opening CeremonyRo

Traducere Automata

Arta Holocaustului -ceremonia de deschidere a Expoziției

America House Chișinău invită studenții, profesorii și toți cei interesați de istorie și artă, pe 27 ianuarie, la ceremonia de deschidere a expoziției "Arta în Holocaust". 
Expoziția este organizată de America House Chișinău în colaborare cu Muzeul Național Evreiesc al Republicii Moldova și Ambasada SUA în Moldova.
Lucrările tipărite expuse au fost create de 20 de artiști în timpul Holocaustului (1939-1945), dintre care aproape jumătate nu au supraviețuit. Lucrările de artă reflectă tensiunea dintre înclinația de a documenta evenimentele teribile îndurate și dorința de a se elibera prin artă, transcendând în tărâmurile frumuseții, imaginației și credinței.
Această Expoziție de Artă dă startul evenimentelor dedicate Comemorării Victimelor Săptămânii Holocaustului! 👉Urmăriți Paginile noastre de Facebook și Instagram (@AHChisinau) pentru a nu rata niciuna dintre ele!Facebook

En

Articol Original

Art in the Holocaust Exhibition Opening Ceremony

America House Chisinau invites students, teachers, and everyone interested in history and art, on January 27, to the opening ceremony of the “Art in the Holocaust” exhibition. 
The exhibition is organized by America House Chișinău in collaboration with the National Jewish Museum of the Republic of Moldova and the U.S. Embassy in Moldova.
The displayed printed artworks were created by 20 artists during the Holocaust (1939-1945), almost half of whom did not survive. The artworks reflect the tension between the inclination to document the terrible events endured and the desire to break free through art, transcending into the realms of beauty, imagination, and faith.
This Art Exhibition gives the start of the events dedicated to the Commemoration of Victims of the Holocaust Week! 👉 Follow our Facebook and Instagram (@AHChisinau) Pages not to miss any of them! Facebook

It

Traducere Automata

Cerimonia di apertura della mostra Arte nell'Olocausto

America House Chisinau invita studenti, insegnanti e tutti coloro che sono interessati alla storia e all'arte, il 27 gennaio, alla cerimonia di apertura della mostra "Art in the Holocaust". 
La mostra è organizzata da America House Chișinău in collaborazione con il Museo Nazionale Ebraico della Repubblica di Moldova e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Moldavia.
Le opere d'arte stampate esposte sono state create da 20 artisti durante l'Olocausto (1939-1945), quasi la metà dei quali non è sopravvissuta. Le opere riflettono la tensione tra l'inclinazione a documentare i terribili eventi subiti e il desiderio di liberarsi attraverso l'arte, trascendendo nei regni della bellezza, dell'immaginazione e della fede.
Questa mostra d'arte dà il via agli eventi dedicati alla commemorazione delle vittime della settimana dell'Olocausto! Segui le nostre pagine Facebook e Instagram (@AHChisinau) per non perderti nessuna di esse! 👉Facebook

Ua

Traducere Automata

Мистецтво в церемонії відкриття виставки Голокосту

America House Кишинів запрошує студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією та мистецтвом, 27 січня на церемонію відкриття виставки «Мистецтво в Голокості». 
Виставка організована Американським домом у Кишиневі у співпраці з Національним єврейським музеєм Республіки Молдова та Посольством США в Молдові.
Виставлені друковані роботи були створені 20 художниками під час Голокосту (1939-1945), майже половина з яких не збереглася. Твори мистецтва відображають напругу між схильністю документувати пережиті страшні події та бажанням вирватися на волю через мистецтво, переходячи у сфери краси, уяви та віри.
Ця художня виставка дає старт заходам, присвяченим вшануванню пам'яті жертв Тижня Голокосту! Слідкуйте за нашими сторінками у Фейсбуці та Інстаграмі (@AHChisinau), щоб не пропустити жодну з них! 👉Facebook

Bg

Traducere Automata

Церемония по откриването на изложбата "Изкуство в Холокоста"

America House Chisinau кани ученици, учители и всички, които се интересуват от история и изкуство, на 27 януари, на церемонията по откриването на изложбата "Изкуство в Холокоста". 
Изложбата се организира от America House Chișinău в сътрудничество с Националния еврейски музей на Република Молдова и Посолството на САЩ в Молдова.
Изложените печатни произведения са създадени от 20 художници по време на Холокоста (1939-1945 г.), почти половината от които не оцеляват. Творбите отразяват напрежението между склонността да се документират претърпените ужасни събития и желанието да се освободи изкуството, преминавайки в царството на красотата, въображението и вярата.
Тази художествена изложба дава старт на събитията, посветени на възпоменанието на жертвите на Седмицата на Холокоста! Следете нашите страници във Facebook и Instagram (@AHChisinau) да не пропускате нито една от тях! 👉Facebook

Ru

Traducere Automata

Церемония открытия выставки «Искусство в Холокосте»

America House Chisinau приглашает студентов, преподавателей и всех интересующихся историей и искусством 27 января на церемонию открытия выставки «Искусство в Холокосте». 
Выставка организована Домом Америки в Кишиневе в сотрудничестве с Национальным еврейским музеем Республики Молдова и Посольством США в Молдове.
Экспонированные печатные произведения были созданы 20 художниками во время Холокоста (1939-1945), почти половина из которых не сохранилась. Произведения искусства отражают напряженность между склонностью документировать перенесенные ужасные события и желанием вырваться на свободу через искусство, выходя в царство красоты, воображения и веры.
Эта художественная выставка дает старт мероприятиям, посвященным Поминовению жертв Недели Холокоста! 👉Следите за нашими страницами в Facebook и Instagram (@AHChisinau), чтобы не пропустить ни одну из них!Facebook