BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă coordonator/oare al/a Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluiBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă coordonator/oare al/a Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective;
 2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
 3. Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului.
 4. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 5. Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel elementar);
 6. Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
 7. Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
 3. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
 4. Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 5. Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției;
 6. Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 12 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

 1. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 4. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 5. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0