Alianța Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova anunță concurs pentru suplinirea funcției de asistent/ă administrativ și logisticăAlianța Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova anunță concurs pentru suplinirea funcției de asistent/ă administrativ și logistică

Alianța Asociațiilor de Băștinași este o platformă națională, creată pentru reprezentarea și promovarea intereselor membrilor săi, precum și consolidarea capacităților Asociațiilor de Băștinași de a se implica în dezvoltarea socio-economică a comunităților în baza valorilor democrației locale și principiilor bunei guvernări.

Constituirea Alianței a avut loc la 05 Mai 2023 prin consolidarea a 65 de Asociații de Băștinași din Republica Moldova.

Obiectivele postului:

 1. Să mențină și să asigure buna comunicarea între Președinți, Secretariat și Consiliul de coordonare (CC), membrii Alianței AdB și publicul larg;
 2. Să asigure buna organizare, planificare și desfășurarea a activităților specifice de management şi administrare (ședințele secretariatului, ședințe comune cu Comitetul de Coordonare, Adunarea generală, ateliere de instruire și alte evenimente ale Alianței AdB);
 3. Să realizeze sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese verbale etc.);
 4. Să elaboreze și să transmită demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea și realizarea activităților Alianței;
 5. Să asigure legătura cu coordonatorii departamentelor Alianței și să îndeplinească lucrările de secretariat ale acestor departamente, la necesitate;
 6. Să organizeze și să monitorizeze diseminarea informațiilor, publicațiilor către beneficiari și parteneri prin e-mail, platforme online, alte canale informaționale;
 7. Să colecteze, analizeze și sintetizeze informațiile necesare pentru întocmirea documentației de planificare, agendelor ședințelor, proceselor verbale și rapoartelor de activitate;
 8. Să asiste managerul de proiecte în elaborarea rapoartelor narative și financiare; 
 9. Participă la elaborarea documentelor strategice ale organizației, propunerilor de proiect, evenimente și strategii de promovare organizațională;
 10. Asigură și respectă confidențialitatea informațiilor cu caracter personal din cadrul Organizației;
 11. Responsabil/ă de achiziții în organizație;
 12. Să exercite și alte atribuții specifice domeniului secretariatului administrativ.


Cerințe față de candidat:

Educație și experiență anterioară

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniile: Juridice, Administrare Publică; Relații Internaționale; Management; Sociologie; Economie; 
 • experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrative și de secretariat de minim un an.

*Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.

 

Competențe și abilități:

 • cunoașterea fluentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze – nivel avansat, cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;
 • abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • abilități excelente de comunicare și interacțiune cu diferite categorii de persoane;
 • abilitate de a lucra cu documente și cu respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Alianței AdB;
 • abilități de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși;
 • persoană responsabilă, atentă la detalii, punctuală, bine organizată și dedicată;
 • integritate și discreție profesională.

 

Locul de muncă:

Or. Chișinău (sediul Alianței va fi comunicat la etapa de angajare).

Dosarul candidatului va include:

1) CV (format EuroPass) cu fotografie;

2) Scrisoare de motivaţie;

3) Două referințe de la serviciile anterioare (indicați numărul de telefon și e-mail-ul persoanelor în mesajul prin care expediați dosarul); 

Regim de muncă și avantaje:

 • Contract de muncă pe termen determinat, cu posibilitate de extindere;
 • Activitate în cadrul unei echipe profesioniste și dinamice;
 • Timpul de muncă 40 de ore săptămânal;
 • Orar zilnic de muncă de 8 ore, de obicei între orele 9.00 - 18.00, (cu pauza de masa 12.00-13.00) de luni până vineri, dar care poate fi ajustat în funcție de necesități și activitatea curentă a Alianței.

După examinarea dosarelor recepționate la adresa alianta@cudragpentru.md, candidații admiși la concursul de selectare a asistentului administrativ vor fi invitați pentru a susține două probe: test și  interviu, urmate de oferta financiară a candidaților preselectați. 

Dosarele pot fi expediate la alianta@cudragpentru.md până în data de 15 mai 2024, ora 17.00.

Informații suplimentare la telefonul +373 78146880 și la adresa electronica: alianta@cudragpentru.md