Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/ComunicatoareAsociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare

Nr. ref. 7 din 01.04.2024

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare (Specialist relații publice), Programul Monitorizarea Proceselor Democratice.

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

CERINȚE

 • Studii: studii superioare în domeniul jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minim 2 ani într-o poziție similară; experiența în cadrul unui ONG sau organizație internațională  – va constitui un avantaj;
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice:
  • Abilități de scriere și redactare a materialelor;
  • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;
  • Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet); cunoașterea programelor specializate de editare foto/video – va constitui un avantaj;
  • Fluență în limba română; cunoașterea limbilor rusă și engleză.
  • Spirit de inițiativă și creativitate;
  • Integritate și discreție profesională;
  • Neafiliere politică și non-partizanat politic.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Elaborează și promovează materiale de comunicare și vizibilitate (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Elaborează rapoarte cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține legătura cu mass-media;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Consultă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Alte responsabilități relevante.

OFERIM:

Asociația Promo-LEX te invită să faci parte dintr-o echipă de profesioniști, oferind un salariu competitiv, oportunități de instruire și dezvoltare profesională, precum și posibilitatea de a contribui la dezvoltarea democrației și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova.

DOSARUL DE APLICARE

Candidații vor prezenta următorul Dosar de Aplicare:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare, cu indicarea a două persoane de referință (nume/prenume și date de contact);
 • Oferta financiară în USD (salariul net solicitat, după reținerea tuturor impozitelor).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Pentru funcția de Comunicator/Comunicatoare”.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX)

Program de muncă: deplin

Perioada de contractare: aprilie 2024 – 31 martie 2025 (în conformitate cu Art. 55 alin. 1 litera k' din Codul Muncii al RM)

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 14 aprilie 2024, ora locală 18:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate și proba practică. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

Pentru mai multe detalii contactați:

Mariana Novac, Coordonatoare de Program, tel: 069339700; e-mail: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care îşi desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la promovarea și apărarea drepturilor omului, la consolidarea proceselor și instituțiilor democratice, și la dezvoltarea societății civile.