Asociația Media-Guard anunță concurs public pentru selectare reporter/ăAsociația Media-Guard anunță concurs public pentru selectare reporter/ă

În perioada februarie 2024 - ianuarie 2025, Asociația Media-Guard implementează proiectul The roots of misinformation and the solutions: The Finnish success story and Moldovan best examples, susținut financiar de către Ambasada Finlandei la București.

Proiectul își propune să ajute societatea prin:

 • monitorizarea proprietarilor și beneficiarilor de mass-media și a modului în care aceștia răspândesc dezinformarea; 
 • informarea comunității cu privire la criteriile de evaluare a mass-media care servesc interesului public sau distribuie dezinformare;
 • diseminarea istoriilor de succes în lupta împotriva dezinformării.

În acest sens, solicităm serviciile unui/unei reporter/e, care să elaboreze 4 articole despre succesul Finlandei în lupta împotriva dezinformării.

Sarcinile includ următoarele activități: colectarea informațiilor, documentarea, stabilirea contactelor, realizarea interviurilor, scrierea și redactarea a patru articole care ar reflecta succesul obținut de Finlanda în lupta împotriva fenomenului dezinformării.

Tip contract: contract prestări servicii.

Perioada prestării serviciului: aprilie - noiembrie 2024, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Calificări și experiență:

 • abilități de cercetare și analiză; 
 • cunoașterea eticii mass-media și a responsabilităților mass-media de interes public.
 • experiență în domeniu de 3 ani. 
 • aptitudini analitice și de cercetare solide.
 • abilități excelente de scriere.
 • diplomă în Jurnalism sau Științe ale Comunicării.

Depunerea dosarelor de participare:

Cererile de informații suplimentare dar și dosarele de participare la concurs trebuie  expediate la adresa de e-mail info@mediaguard.ngo și contabilitate.rdg@gmail.com cu titlul: Concurs reporter; 

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 08 aprilie 2024, ora 11.00. 

Dosarul urmează să includă:

 1. CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 2 pagini);
 2. Scrisoare de motivare
 3. Oferta financiară, în MDL (indicați, vă rog, net sau brut)

 

Criterii de selecție:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 • Experiența și calificările relevante.
 • Oferta cea mai avantajoasă, respectând indicatorul preț/calitate.

 

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!

Persoana de contact: Aliona Cenușă, manageră financiară, contabilitate.rdg@gmail.com 

Notă: costul/remunerația pentru serviciul prestat se va achita în lei moldovenești (MDL) conform ratei de schimb a tranșei transferate de către donator.