Project HOPE anunță concurs pentru selectarea a unui/unei expert/e, echipe de experți sau o entitate care va furniza servicii de instruire în domeniul sănătății mintale și comunicăriiProject HOPE anunță concurs pentru selectarea a unui/unei expert/e, echipe de experți sau o entitate care va furniza servicii de instruire în domeniul sănătății mintale și comunicării

Project Hope Moldova este în căutare de unui/unei expert/experte sau echipă de experți/consultanți sau o entitate  pentru realizarea  instruirilor în domeniul sănătății mintale.

Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătăte comunitare prin intermediul unităților medicale mobile

Locul de desfășurare a postului: în Ștefan Vodă și Florești (Republica Moldova)

Contextul proiectului: Project HOPE, the People-to-People Health Foundation, Inc., este o organizație non-profit de sănătate și umanitară globală, cu 65 de ani de experiență în peste 100 de țări, care dă putere lucrătorilor locali din domeniul sănătății și abordează nevoile urgente de sănătate prin peste 500 de programe, este o organizație non-profit de sănătate și umanitară globală dedicată furnizării de servicii de lungă durată, soluții la problemele globale de sănătate, punând puterea în mâinile lucrătorilor locali din domeniul sănătății și îmbunătățind calitatea vieții pentru cei mai vulnerabili oameni din lume. Project HOPE planifică să își extindă activitatea în Republica Moldova prin îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv străinii aflați în Moldova, consolidarea rețelei de servicii de sănătate din comunitățile cu resurse limitate și insuficient acoperite.

Project Hope Moldova caută un expertul/consultantul, a unei echipe de experți/consultanții sau o entitate, care vor livra o serie de instruiri pentru angajații medicali din cadrul asistenței medicale primare.

 Temele instruirilor:

 • Sănătatea mintală la locul de muncă pentru lucrătorii din asistența medicală primară. Dezvoltarea rezilienței și profilaxia burnout –lui.
 • Acordarea primului ajutor psihologic în caz de criză și/sau urgență medicală.
 • Comunicarea, abilități practice privind comunicarea cu pacienții.

Sarcinile, termenul de realizare și rezultatele/produsele livrate

Pentru temele 1 și 2: (Sănătatea mintală la locul de muncă pentru lucrătorii din asistența medicală primară. Dezvoltarea rezilienței și profilaxia burnout –lui. Acordarea primului ajutor psihologic în caz de criză și/sau urgență medicală.

Nr.

Activități

Livrabile

Număr de zile

 

Elaborarea/ajustarea materialeor pentru instruire (suport de curs, prezentări), instrumentelor de evaluare pre- și post formare

Materialele pentru instruire (suport de curs), instrumentele pentru evaluare

6

 

Participarea (citirea) în calitate de formator/formatoare și/sau realizarea instrurilor (cite 2 zile in 2 locatii)

Prezentare PPT, agendă

4

 

Prezentarea raportului privind activitatea realizată, inclusiv evaluarea cunoștințelor/prelucrarea instrumentelor de evaluare

Raport

1

 Pentru tema 3: Comunicarea, abilități practice privind comunicarea cu pacienții.

Nr.

Activități

Livrabile

Număr de zile

 

Elaborarea/ajustarea materialeor pentru instruire (suport de curs, prezentări), instrumentelor de evaluare pre- și post formare

Materialele pentru instruire (suport de curs), instrumentele pentru evaluare

5

 

Participarea (citirea) în calitate de formator/formatoare și/sau realizarea instrurilor (cite 2 zile in 2 locatii)

Prezentare PPT, agendă

2

 

Prezentarea raportului privind activitatea realizată, inclusiv evaluarea cunoștințelor/prelucrarea instrumentelor de evaluare

Raport

0,5

 Cerințe de calificare necesare:

        Educație

 • Licență în psihologie, master în psihologie clinică, curs de formare post universitare la asociații de psihoterapie ori alte studii post universitare relevante.

       Experiență esențială:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în sectorul psihologiei și psihoterapiei.
 • Experiență anterioară în calitate de formator.

 • Preferențial/prioritate
  • Familiaritate cu domeniul medical și cunoașterea nevoilor angajaților medicali din sistemul sănătății primare.
  • Cunoșterea specificului lucrului cu burnout-ului și creșterea rezilienței la stres
  • Cunoașterea specificului procedeului de acordare primului ajutor psihologic ajustat la domeniul medical
  • Cunoașterea strategiilor de comunicare îndreptate spre: comunicarea diagnosticului, majorarea complianței la tratament și abordarea pacienților dificili.

  Perioada de contractare: aprilie – septembrie 2024.

  Expertul/consultantul, echipe de experți/consultanții, entitatea vor coordona toate activitățile cu echipe Project HOPE.

  Dosarul de aplicare va conține:

  1. CV-ul și o scrisoare de motivație, care vor descrie experianța atât din aspect general, cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. Vor fi incluse persoane de referință.
  2. Oferta financiară pentru zilele de consultanță în USD, total.

  Procesul de aplicare:

  Vă rugăm să ne trimiteți dosarul de aplicare la adresa IVasylinska@projecthope.org, VCucurudza@projecthope.org, IMarin@projecthope.org până la data de 12 aprilie curent, ora 17:00. Vă rugăm să adăugați „Aplicație pentru a deveni formator Project Hope în Moldova” în subiectul e-mailului dumneavoastră și să menționați toate adresele de e-mail..

 • În orice moment, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor Project HOPE poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Project HOPE. Project HOPE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertant. 

Articol adaugat de: Victoria Cucurudza