BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al Direcției consolidarea reglementării și autorizării financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al Direcției consolidarea reglementării și autorizării financiare

Obiectivul/scopul postului: coordonarea activității subdiviziunii pe sarcinile ce țin de autorizarea sectorului financiar nebancar.

Principalele atribuţii:

Analiza generală și coordonarea proceselor aferente:

 1. obținerii avizului de constituire, în vederea înregistrării de stat a asigurătorului/reasigurătorului în procesul de licențiere, sau a sucursalei asigurătorului dintr-un stat terț; licenței pentru desfășurarea activităților de asigurare și/sau reasigurare;
 2. eliberării licenței/înregistrării în registrul corespunzător al intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, OCN-urilor, AEI-urilor sau BIC-urilor;
 3. eliberării licenței reperfectate, duplicatului licenței, copiilor de pe licența/licența reperfectată/ duplicatului licenței a entităților licențiate din sectorul financiar nebancar;
 4. eliberării avizului prealabil pentru dobândirea/majorarea sau reducerea participațiilor calificate în capitalul asigurătorilor/reasigurătorilor;
 5. emiterii aprobării/confirmării persoanelor în funcții de conducere, de administratori, de persoane cu funcții-cheie, de persoane cu funcții de răspundere ale entităților din sectorul financiar nebancar, sau, după caz, luare de act de numirea acestora;
 6. înregistrării și/sau avizării modificărilor în actele constituire ale entităților din sectorul financiar nebancar, în datele înscrise în registrul de stat și/sau în registrele ținute de direcție în conformitate cu cerințele cadrului legal.
 7. examinării solicitărilor recepționate de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc.

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economiei și/sau dreptului cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia este întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 5 ani);Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;
 2. Experienţă de minim 3 ani în specialitatea postului;
 3. Cunoştinţe în domeniul licențierii / autorizării activității entităților din sectorul financiar ;
 4. Competenţe digitale (de bază/medie) a aplicaţiilor MS Office și Excel;
 5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar superior;
 6. Capacitate de management al echipei.
 7. Alte abilități și atitudini:
    - abilități de comunicare verbală și în scris, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză;
    - operativitate în rezolvarea sarcinilor;
    - responsabilitate, obiectivitate, imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate și adaptare la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, exigent cu sine, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 07 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie (maxim 5 referinţe):

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare;
 3. Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 4. Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;
 5. Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0