BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Direcției integrare europeană și relații internaționaleBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant al Direcției integrare europeană și relații internaționale

Scopul general al Direcției IERI:

Direcția integrare europeană și relații internaționale își desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a aspectelor ce derivă din procesul de integrare europeană și din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și gestionarea relațiilor internaționale ale BNM și asigurarea unei coordonări eficiente a realizării angajamentelor externe ce derivă din participarea BNM în instituțiile financiare internaționale și alte organizații internaționale, precum și din acordurile internaționale ce vizează atribuțiile legale ale BNM.

Obiectivele postului:

Expertul consultant al Direcției IERI realizează atribuțiile având ca scop gestionarea relațiilor internaționale ale BNM și coordonarea eficientă a realizării angajamentelor externe ce derivă din participarea BNM în instituțiile financiare internaționale și alte organizații internaționale și din acordurile internaționale ce vizează atribuțiile legale ale BNM, precum și efectuează alte sarcini aferente, la indicația șefului Direcției IERI, a directorului DRIIE și/sau a membrului CE care patronează activitatea DRIIE desemnat conform ordinului guvernatorului BNM cu privire la atribuirea subdiviziunilor BNM.

Cerințe minime obligatorii:

1.     Studii superioare complete în domeniul economiei și/sau în domeniul relațiilor internaționale, sau a dreptului internațional. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.

2.     Stagiul în structurile administrație publice naționale sau în structurile internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, inclusiv în procesul integrării europene,  având  o experiență de activitate de cel puțin 4 ani.

3.     Cunoașterea avansată a procesului de aderare la UE, precum și a implicării și rolului unei bănci centrale în procesul de integrare europeană;

4.     Cunoașterea specificului activității instituțiilor financiare internaționale și altor organizații internaționale care au tangență cu atribuțiile  BNM;

5.     Cunoașterea  prevederilor legale cu privire la Banca Națională a Moldovei, privind activitatea entităților reglementate, licențiate și supravegheate de către BNM, privind reglementarea valutară etc. necesare pentru realizarea cu succes a atribuțiilor postului; 

6.     Cunoașterea atribuțiilor principalelor  autorități (instituții) publice ale Republicii Moldova (în special cele cu profil economic și financiar);

7.     Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point; 

8.     Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze - vorbire fluentă;

9.     Competențe: integritate, gândire ordonată și analitică, atenție la detalii, tact și pricepere în muncă cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, capacitate de învățare rapidă, capacitate de ascultare și spirit de analiză, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

10.  Alte abilități și atitudini:

  • abilități de comunicare verbală și în scris, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației), capacitate de sinteză;
  • operativitate în rezolvarea sarcinilor;
  • responsabilitate, obiectivitate, imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate și adaptare la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, exigent cu sine, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții funcționale:

1.     Cooperarea și monitorizarea activităților de cooperare cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, ai altor organizații internaționale, externe și regionale, instituțiilor financiare străine, agențiilor de rating, publicațiilor din străinătate etc. și remiterea la solicitarea acestora a informației compilate în baza contribuțiilor prezentate de subdiviziunile relevante din cadrul BNM, precum și altor instituții din țară la necesitate;

2.     Derularea activităților privind efectuarea analizei generale a activității instituțiilor financiare internaționale, ținerea evidenței modificărilor ce au loc în cadrul acestora (de ex: în capitalul subscris de fiecare membru al instituției financiare internaționale, capitalul total, proiectele implementate și impactul lor asupra economiilor statelor membre, numărul curent de membri etc.);

3.     Efectuarea analizei oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor externe, regionale, internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de aceasta pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea, ulterioară, a materialelor necesare pentru a fi prezentate conducerii BNM spre examinare și aprobare; 

4.     Coordonarea și participarea, în limita competenței BNM, în cadrul activităților de elaborare a documentelor de politici naționale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova;

5.     Coordonarea și participarea, în limita competenței BNM, în cadrul activităților aferente elaborării diferitor documente de politici privind integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale;

6.     Coordonarea, în limita competenței BNM, a aspectelor ce derivă din prioritatea națională de reintegrare a țării, precum și cooperarea cu instituțiile abilitate ale Guvernului RM în acest sens;

7.     Elaborarea, precum și coordonarea cu subdiviziunile relevante din cadrul BNM, a proiectelor și avizelor pentru proiectele tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau intenționează să adere;

8.     Coordonarea proiectelor corespondenței, documentelor, rapoartelor, materialelor conexe gestionării relațiilor internaționale;

9.     Întocmirea prezentărilor/tezelor în limba română, rusă sau engleză în legătură cu participarea reprezentanților BNM la diverse reuniuni și forumuri, sau alte evenimente similare care au tangență cu aria de competență a Direcției;

10.  Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este: 13 martie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.     Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.     Legislația aferentă activității entităților reglementate, autorizate și licențiate de către BNM, precum și cea aferentă realizării altor atribuții ale BNM;

3.     Acordurile internaționale semnate și ratificate de către Republica Moldova, în partea ce se referă la domeniile de competență ale BNM.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0