Cererea de Oferte pentru organizarea evenimentelor de sensibilizare - servicii specializate in comunicareTermeni de referinta

La Cererea de Oferte pentru organizarea evenimentelor de sensibilizare - servicii specializate in comunicare

Nr. De referință: PMDA-007-23-24-02                                                  

LOCAȚIE: Chisinau, MOLDOVA

 TIPUL CONTRACTULUI: Contract prestări servicii

 DATA ÎNCEPERII CONTRACTULUI: cît de curând posibil

TERMEN LIMITĂ DE APLICARE: 22 februarie 2024 (18.00 ora Moldovei)

 TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI: contract determinat pana la data de 14.08.2024.

 Context

Centrul de Caritate pentru Refugiați („CCR”) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, non-religioasă, apolitică a cărei misiune este de a ajuta refugiații, solicitanții de azil și beneficiarii protecției umanitare din Moldova.

În cadrul implementării proiectului „Asistență primară pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă și eforturile de incluziune socială și coexistență pașnică” („Proiectul”) implementat de CCR în parteneriat cu Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. („Help”), CCR anunță Cerere de Oferte pentru evenimente de sensibilizare - servicii specializate în comunicare.

 Scopul general al serviciilor este de a organiza evenimente de conștientizare: evenimente programate de conștientizare a societății cu privire la fenomenul refugiaților din regiune, pentru a arăta că refugiații nu sunt o povară, ci o îmbogățire pentru societatea locală.

Raportând managerului de proiect, Specialistul în Comunicare este responsabil să asigure planificarea și implementarea în timp util și de calitate a Planului de comunicare a proiectului și va sprijini eforturile de advocacy, menținerea relațiilor cu mass-media și eforturile de comunicare organizațională, pentru a crește gradul de conștientizare a proiectului cu parteneri, mass-media și public. Specialistul în Comunicații colaborează îndeaproape cu Specialistul în Comunicare al Biroului de țară și alți colegi, pentru a se asigura că inițiativele de comunicare și advocacy din cadrul proiectului sunt coerente și în conformitate cu prevederile ghidurilor de comunicare și vizibilitate a Help și orice versiuni ulterioare și ghiduri de vizibilitate CCR.

Sarcini si responsabilitati

Coordonează planificarea și proiectarea strategiilor și planurilor de comunicare și de sensibilizare/advocacy și asigură implementarea eficientă a acestora:

 • Coordonează pregătirea și implementarea evaluărilor nevoilor de comunicare pentru proiect;
 • Elaborarează, implementarea și monitorizarea continuă a strategiei și planului de comunicare și conștientizare a proiectului, inclusiv mecanisme adecvate de feedback și instrumente de monitorizare;
 • Supravegheaza organizarea si realizarea de evenimente, campanii, workshop-uri, coordoneaza echipa de proiect pe toate aspectele de comunicare si vizibilitate;
 • Coordonează monitorizarea și analiza rețelelor de tipărit și social media și redactarea rapoartelor;
 • Coordonează și implementează dezvoltarea și diseminarea materialelor de advocacy legate de proiect:
 • Elaborează și coordonează producerea materialelor de comunicare, inclusiv broșuri, publicații, materiale de informare, comunicate de presă și articole despre activitățile proiectului și gestionarea diseminării acestora;
 • Supervizează traducerea/adaptarea/rescrierea materialelor de comunicare, coordonează tipărirea și diseminarea publicațiilor și materialelor audio-vizuale;
 • Răspunde la întrebările mass-media și la solicitările de informații; pregătirea corespondenței aferente;
 • Coordonează cu Help și alte părți externe cu privire la aspectele de comunicare și vizibilitate ale proiectului;
 • Proiectează concepte ale diverselor produse de comunicare, cum ar fi videoclipuri, publicații și alte materiale promoționale sau informaționale în cooperare cu personalul și partenerii;
 • Coordoneaza comunicarea cu Help si asigura vizibilitate;
 • Asigură prezența web și online a proiectului.

 Competențe

Valori fundamentale/Principii directoare:

 • Demonstrează etică și integritate;
 • Promovează viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale CCR și Help;
 • Demonstrează capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, multietnic și de a menține relații de lucru eficiente cu oameni din medii naționale și culturale diferite.

Cunoștințe/Expertiză tehnică:

 • Abilitatea de a comunica în mod sensibil, eficient și creativ în diferite circumstanțe;
 • Cunoașterea standardelor de producție, design grafic și fotografie/video;
 • Cunoașterea platformelor de social media și experiență în domeniul social media.

 Abilități și experiență necesare

Educaţie:

 • Diplomă de studii superioare în comunicare, relații publice, științe sociale, relații internaționale, jurnalism și/sau alte relevante;
 • Formarea și certificarea suplimentară în comunicare și domenii conexe reprezintă un avantaj puternic.

 Experiență:

 • Experiență in comunicare la nivel national sau international;
 • Experiență în dezvoltarea și implementarea strategiilor și planurilor media/comunicații, inclusiv în organizarea de campanii de conștientizare;
 • Experiență în utilizarea activă a rețelelor sociale, a platformelor multimedia și digitale;
 • Experiență în scrierea de rapoarte, articole și/sau bloguri.

 Cunoaștere limbi:

Fluență în limba română și engleză oral și scris. Cunoașterea bună a limbii ruse este un atu puternic.

Metoda de aplicare:

Toate companiile/persoanele fizice interesate să participe la această cerere de oferte sunt invitate să trimită o scrisoare de interes în formă liberă la adresa de e-mail: charitycentre4refugees@gmail.com și logistics.officer@ccr.md.

 

Companiile/persoanele fizice care vor trimite o scrisoare de interes vor primi un dosar de licitație.