Internews în Moldova angajează Specialist în FinanțeInternews în Moldova angajează Specialist în Finanțe

Denumirea funcției:

Specialist în Finanțe (program deplin)

Organizația:

Internews în Moldova

Tipul de contract:

Termen fix

Perioada de angajare:

12 luni (cu o posibilă prelungire în funcție de disponibilitatea finanțării și a performanței satisfăcătoare)

Locație:

Chișinău, Republica Moldova 

Data limită pentru depunerea dosarelor:

23 februarie 2024. Ținem să vă anunțăm că procesul de aplicare va fi oprit de îndată ce un candidat potrivit va fi identificat înainte de termenul anunțat. Candidații interesați sunt încurajați să aplice cât mai curând posibil pentru a nu rata această posibilitate de angajare.

INFORMAȚII GENERALE

Internews în Moldova gestionează o varietate de programe finanțate de USAID, Marea Britanie, Suedia, Ambasada SUA, Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos și UE. Proiectele urmăresc să promoveze dezvoltarea mass-media independente, profesioniste în Moldova, care să ofere cetățenilor acces la o varietate de perspective și să creeze un sector media mai rezistent la presiunile politice și financiare. Aceste proiecte vor consolida capacitatea mass-mediei independente de a-și îndeplini rolul de watchdog și de a servi drept spațiu pentru ca cetățenii să se angajeze în dialogul de politici publice. Pe de altă parte, activitățile de educație media din țară vor dezvolta înțelegerea consumatorilor și cererea de știri și informații independente, de încredere și de înaltă calitate. Mai mult, Internews se concentrează pe mediul legal favorabil pentru a consolida cadrul existent pentru libertatea de exprimare, pentru a facilita o mai bună implementare a legilor și pentru a susține reglementarea sectorului media în conformitate cu normele internaționale.

SUMARUL FUNCȚIEI

Specialistul în Finanțe va ajuta Managerul de Finanțe și Resurse Umane în îndeplinirea cu succes a sarcinilor financiare ale proiectului. Aceste sarcini vor include bugetarea, supravegherea achizițiilor și evidența înregistrărilor. Specialistul în Finanțe va ajuta Managerul de Finanțe și Resurse Umane să pregătească rapoarte financiare corecte și în timp util, să asiste la pregătirea foilor de calcul financiare lunare, să prognozeze fluxul de numerar, să introducă date, corespondența cu furnizorii, după caz, și să asigure că procedurile și sistemele financiare sunt operate și menținute în conformitate cu legislația locală și cu politica donatorului.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

Specialistul în Finanțe va fi responsabil de, dar nu se limitează la:

 • Asistarea Managerului de Finanțe și Resurse Umane în compilarea raportului lunar al cheltuielilor (introducerea zilnică a cheltuielilor și a facturilor în Business World, scanarea documentelor de suport și atașarea la tranzacția în Business World, verificarea furnizorilor, crearea /actualizarea furnizorilor în Business World ).
 • Asistarea în pregătirea rapoartelor lunare și anuale pentru oficiul central.
 • Monitorizarea activităților bugetare.
 • Colectarea, elaborarea dosarului și organizarea documentelor primare (facturi, acte de primire, contracte etc.)
 • Menținerea unui sistem adecvat de evidență financiară şi documente.
 • Asistarea proceselor financiare, de resurse umane și de evidență financiară conform cerințelor și politicilor donatorilor, și a legislației locale.
 • Împreună cu Managerul de Oficiu, va oferi asistență în menținerea orarului de vacanță, zilelor libere ale personalului și a concediilor medicale.
 • Inventarierea bunurilor și a echipamentelor de birou cu asistența Managerului de Oficiu, sub supravegherea Managerului de Finanțe și Resurse Umane.
 • Verificarea documentelor justificative ale plăților (aprobări, facturi, note etc.).
 • Traducerea documentelor justificative de plată contabilă, dacă este necesar.
 • Asistarea în revizuirea contractelor și gestionarea subgranturilor.
 • Asistarea Managerului de Finanțe și Resurse Umane în asigurarea conformității cu cerințele donatorilor.
 • Susținerea Managerului de Finanțe și Resurse Umane în efectuarea operațiunilor financiare zilnice, inclusiv operațiunile de resurse umane, politicile, procedurile și sistemele donatorilor.
 • Asistarea Managerului de Finanțe și Resurse Umane să elaboreze și să expedieze rapoarte lunare de performanță financiară conform bugetului, în timp util și corect.
 • Reconcilierea mijloacelor fixe, per registru, cu lista de mărfuri întocmită de personalul administrativ autorizat, în strânsă coordonare cu echipa administrativă.
 • Informarea Managerului de Finanțe și Resurse Umane cu privire la provocările apărute pentru rezolvarea acestora în timp util.

CALIFICĂRI NECESARE:

 • Diplomă de licență în Finanțe, Contabilitate, Administrarea Afacerilor sau alt domeniu conex.
 • Cel puțin 2 (doi) ani de experiență în funcții similare.
 • Experiența de lucru în proiecte UE, USAID sau alte proiecte finanțate de donatori în Moldova reprezintă un avantaj.
 • Cunoștințe excelente de contabilitate și fiscalitate moldovenească.
 • Buna înțelegere a proceselor, politicilor și procedurilor necesare pentru sprijinirea unei organizații.
 • Integritate personală și profesională demonstrată.
 • Cunoștințe în MS Office Suite (Word și Excel, PowerPoint, Outlook).
 • Abilitatea de a lucra independent, dar și în echipă.
 • Abilități excelente de a interacționa cu oamenii, sensibilitate culturală, capacitate de a lucra sub presiune, de a negocia și de a lucra într-un mediu multicultural. Atenție la detalii.
 • Cunoașterea de bază a Codului Muncii al Republicii Moldova.
 • Cunoașterea limbilor engleză, rusă și română.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze o scrisoare de intenție, CV-ul și două (2) referințe la adresa de email: in-chisinau@internews.org, până la data de 23 februarie 2024, ora 18.00. Vă rugăm să includeți mențiunea „Specialist în Finanțe” în linia de subiect. Pentru întrebări suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon al Internews în Moldova +373 60500570.

Internews este un angajator ce oferă șanse egale și salută cererile candidaților/candidatelor din diverse grupuri reprezentative. Fiecare solicitant calificat va fi luat în considerare pentru angajare. Internews nu discriminează în funcție de rasă, gen, identitate sau orientare de gen, informații genetice, vârstă, origine națională, stare civilă, statut de dizabilitate, ideologie politică sau orice alte caracteristici protejate de lege.

Vă rugăm să rețineți că Internews în Moldova va răspunde doar solicitanților selectați pentru un interviu.