Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert care va evalua dotarea tehnică și starea sistemului pluvial al grădiniței din Bilicenii VechiTermeni de referință

pentru selectarea unui expert care va evalua dotarea tehnică și starea sistemului pluvial al grădiniței din Bilicenii Vechi

Organizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

19 februarie 2024

 

Proiectul de referință

Apa pluvială ca sursă alternativă de apă în Moldova

 

Durata contractului

Februarie 2024

Zile de lucru

5 zile

Limba de lucru

Română, Engleză

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Apa pluvială ca sursă alternativă de apă în Moldova” pe o perioadă un an, cu scopul de a oferi un model replicativ de îmbunătățire a managementului apei și sanitației în instituțiile de învățământ din zonele rurale, prin colectarea și stocarea apei pluviale. Ca exemplu reprezentativ pentru instituțiile de învățământ preșcolar din zonele rurale ale Moldovei a fost selectată grădinița din satul Bilicenii Vechi.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Realizarea unei evaluări detaliate a sistemului pluvial a grădiniței din satul Bilicenii Vechi.

- Elaborarea metodologiei de evaluare.

- Colectarea datelor din teren.

- Producerea raportului final de evaluare în limba engleză.

- Asigurarea respectării termenelor și a calității lucrărilor efectuate.

-Raportarea periodică a progresului către managerul de proiect și echipa de implementare.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 5 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

 

Activități

Livrabile

Termen

Elaborarea metodologiei de evaluare

Metodologia de evaluare (fișier word/excel)

1 zile  lucrătoare

Colectarea datelor privind dotarea tehnica și starea sistemului pluvial, cantitatea precipitațiilor pentru zona respectivă cât și posibilitatea de instalare a rezervoarelor subterane de colectare a apei de ploaie.

Chestionarul de colectare a datelor conform metodologiei

(fișier word/excel)

1 zile lucrătoare

Producerea raportului final de evaluare în limba engleză cu recomandările pentru îmbunătățirea managementului apei și sanitației prin colectarea și stocarea apei pluviale cu folosirea ulterioara a ei ca sursa alternativă.

Raportul detaliat cu recomandări concrete de implementare în proiectul tehnic

3 zile lucrătoare (prezentarea raportului nu mai târziu de  29 februarie)

 

CERINȚE DE CALIFICARE

– Studii tehnice superioare complete în domeniul construcților industriale și civile (UTM CIC) sau ingineriei și protecției apelor (UTM IPA).

– Experiență anterioară de lucru semnificativă în domeniul în domeniul construcților industriale și civile (UTM CIC) sau ingineriei și protecției apelor (UTM IPA)

–  Cunoașterea avansată a sistemelor de alimentarea cu apă și canalizare.

– Abilități bune de comunicare, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru furnizarea raportului solicitat .

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

  • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
  • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
  • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ccrm@caritas.cz cu indicarea temei mesajului „Expert evaluare sistem pluvial” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert evaluare sistem pluvial _CV

Numele_prenume_expert evaluare sistem pluvial _Oferta tehnică și financiară

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

  • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
  • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

  • Preț oferit (25%)
  • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 19 februarie 2024. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 069101628.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

 

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.