Selectarea unui expert în cadrul programului de suport în elaborarea politicilor și regulamentelor de activitate a structurilor de reprezentare a studenților și promovarea participării semnificative a studenților în viața universitarăSelectarea unui expert în cadrul programului de suport în elaborarea politicilor și regulamentelor de activitate a structurilor de reprezentare a studenților și promovarea participării semnificative a studenților în viața universitară

În contextul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

Expert

Servicii de suport în elaborarea politicilor și regulamentelor de activitate a structurilor de reprezentare a studenților și promovarea participării semnificative a studenților în viața universitară, din cadrul proiectului „Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”

Pentru

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Finanțatorul și perioada de implementare:

Implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Ianuarie 2024 – Decembrie 2024

Tipul contractului

Prestări servicii

Perioada de aplicare

23 februarie  2024

Scopul acestei poziții este să contribuie la crearea unui mediu universitar propice pentru participarea tinerilor în procesele decizionale universitare, prin dezvoltarea și implementarea unor politici și regulamente care să sprijine și să promoveze participarea semnificativă a studenților în viața academică și procesele decizionale conexe.

1. Scurtă descriere a proiectului

Scopul și obiectiv general al proiectului:

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților sectorului de tineret în planificarea și promovarea eficientă a unui plan de advocacy pentru integrarea priorităților și necesităților tinerilor în politicile publice naționale în proces de elaborare sau implementare.

Proiectul are trei obiective specifice:

O1: Consolidarea capacităților grupului de advocacy de tineret în realizarea campaniilor de advocacy la nivel național și local;

O2: Consolidarea și susținerea organizațiilor de tineret în identificarea și soluționarea problemelor locale ale tinerilor.

Principalele activități ale proiectului sunt:

- Organizarea unui curs de instruire pentru grupurile locale de inițiativă și grupul de advocacy tineret în domeniul comunicării publice și politicile publice de tineret și rolul tinerilor în promovarea acestora, cu accent sporit pe participarea tinerilor și identificarea problemelor locale a tinerilor în mod participativ, planificarea și realizarea campaniilor locale de advocacy, cooperarea și lucrul cu reprezentanții APL prin intermediul structurilor de co-management, elaborarea și promovarea bugetelor locale din perspectiva necesităților tinerilor.

- Crearea grupurilor de lucru și asigură implicarea membrilor grupului de advocacy în vederea promovări și monitorizării drepturilor tinerilor la nivel național și local.

- Dezvoltarea și implementarea unui program de capacitare a structurilor de reprezentare a studenților pentru asigurarea dezvoltării mecanismelor de participare calitativă a acestora în procesele decizionale universitare în conformitate cu principiile de bună guvernare. Precum și integrarea acestora în grupul de advocacy Tineret.

- Cartarea, monitorizarea și înaintarea propunerilor de amendare a documentelor de politici elaborate de decidenți pe măsura apariției acestora.

- Analiză Programului Naţional de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor al Ministerului Educație atât financiar, cât și de impact asupra activității consiliilor locale de tineri.

- .Soluționarea problemelor social-economice cu care se confruntă tinerii în 3 localități din regiunile țării (Șoldănești, Leova și Cimișlia)

-Altele.

Audiența-țintă și beneficiarii finali

Audiența-țintă a proiectului este reprezentată de organizațiile societății civile de tineret și tinerii activiștii locali, precum și decidenți nivel local/național.

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate:

Raportul are ca scop să ofere o analiză detaliată și cuprinzătoare a procesului de elaborare a politicilor și regulamentelor asociate reprezentării studenților, având ca finalitate promovarea unei participări semnificative în viața universitară. Principalele obiective ale raportului sunt:

O1: Examinarea politicilor și regulamentelor existente referitoare la reprezentarea studenților. Identificarea punctelor forte și a aspectelor care necesită îmbunătățire sau adaptare pentru a răspunde mai bine nevoilor și schimbărilor din cadrul universitar.

O2: Prezentarea detaliată a mediului universitar,. analiza factorilor contextuali care influențează reprezentarea studenților și gradul lor de participare în viața academică.

O3: Formularea de propuneri specifice pentru modificarea sau îmbunătățirea politicilor și regulamentelor existente. Prezentarea de soluții inovatoare pentru a stimula participarea activă a studenților în cadrul diferitelor aspecte ale vieții universitare.

3. Activitățile cheie

 1. Elaborarea, revizuirea și actualizarea politicilor și regulamentelor referitoare la reprezentarea studenților în guvernanța studențească.
 2. Consultarea și colaborarea strânsă cu reprezentanții studenților, cadrele didactice și personalul administrativ pentru a asigura o abordare integrată și echitabilă.
 3. Identificarea nevoilor și preocupărilor studenților și dezvoltarea de strategii pentru a promova participarea activă în cadrul activităților universitare.
 4. Sesiuni de informare pentru a informa studenții cu privire la drepturile, responsabilitățile și oportunitățile disponibile.

4. Produse livrate 

- Evaluarea internă a organizațiilor și structurilor studențești parte a programului și identificarea priotăților strategice de dezvoltare a acestora;

– Elaborarea rapoartelor de evaluare a organizaților și structurilor studențești parte a programului cu recomandări specifice pentru fiecare organizație;

- Acordarea suportului pentru dezvoltarea a 3 documente interne a organizațiilor evaluate.

5. Criterii de eligibilitate:

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt:

 1. Studii superioare în drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
 1. Cel puțin 3 an de experiență în domeniu legislativ, având un avantaj activitatea în sector de tineret cu specific studențesc;
 1. Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă;
 2. Cunoașterea domeniului de guvernață studențească;
 1. Experiența de lucru cu ONG-uri studențești va constitui un avantaj suplimentar;
 1. Abilități de mentorship/ghidare/consultare;
 2. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile;
 1. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 1. Procesul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:

 1. CV cu 3 persoane de referință;
 2. Scrisoare de motivație ce va conține metodologia de lucru;
 3. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL, brut);
 4. Lista de publicații de o aveți
 5. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă

25 puncte

2. Cunoașterea sectorului de studențesc și a modificările legislative din 2020 privind activitatea organizațiilor non-guvernamentale

25 puncte

3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile

10 puncte

4. Metodologia de lucru

20 puncte

5. Oferta financiară

20 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 12 februarie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Expert de suport pentru structurile studențești”.

Termen extins: 23 februarie.

Termen extins: 27 februarie.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.

*Acest material este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova”, în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.