AO Laolaltă anunță concurs de selectare a mentorilor pentru Hackathon-ul de inițiative comunitare la Centrul Comunitar 151AO Laolaltă anunță concurs de selectare a mentorilor pentru Hackathon-ul de inițiative comunitare la Centrul Comunitar 151

AO „Laolalta” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19” și este co-fondatoarea Inițiativei „Moldova pentru Pace” din primele zile are invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Misiunea organizației este să contribuie la o societate implicată prin programe și proiecte care capacitează cetățenele și cetățenii în mobilizare comunitară, bună conlucrare cu autoritățile și responsabilizare reciprocă.

AO Laolalta, în cadrul parteneriatului cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, implementează programe pentru oferirea suportului și accesul la servicii de protecție persoanelor refugiate din Ucraina. Proiectele implementate de AO Laolalta contribuie la creșterea gradului de integrare, participare și implicare a persoanelor refugiate. Parteneriatul este pentru perioada  1 iunie 2022 – 31 decembrie 2023.

Sarcini și livrabile:

Pe parcursul zilei de 25 noiembrie, între 10:00-16:30, mentorul va coordona 1-2 echipe participante la un Hackathon de proiecte comunitare, ce va fi implementat la Centrul Comunitar 151 din Chișinău.

Acest hackathon își propune să adune  cca 25 de participanți în echipe diverse pentru dezvoltarea de propuneri de proiecte comunitare cu un buget de până la 5000 USD cu tematica: Coeziune socială și conviețuire pașnică între refugiați și comunitățile locale.

Mentorul, va ghida 1-2 echipe formate în cadrul Hackathonului și le va oferi asistență în formularea ideilor de proiect, ghidare în scrierea ideii de proiect, planificarea bugetului proiectului și descrierea modalităților de implementare a proiectului. 

Termenul de realizare:

Serviciile urmează să fie realizate pe data de 25 noiembrie 2023

Competențe și calificări necesare:

  • Experiență în scrierea de proiecte;
  • Cunoștințe de planificare și implementare a proiectelor;
  • Abilități de cercetare și analiză;
  • Abilități de comunicare și colaborare;
  • Gândire creativă și capacitate de soluționare a problemelor;

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

  •    CV-ul actualizat incluzând date privind instruirile livrate (de maxim două-trei pagini) în format PDF
  •       Scrisoare de motivare (de maxim o pagină) în format PDF
  •       Numele la două persoane pentru recomandări

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de e-mail hr@laolalta.md până pe 21/11/2023, ora 18:00 

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Datele personale vor fi procesate de LAOLALTĂ doar pentru scopuri de angajare.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane a LAOLALTĂ  fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.