Selectarea a 2 experți/te pentru realizarea unei analize de necesități privind procedura de instituire a custodieiSelectarea a 2 experți/te pentru realizarea unei analize de necesități privind procedura de instituire a custodiei

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale, psihologice și de orientare în carieră copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Cercetarea, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți cu vârsta cuprinsă între 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

Prin Hotărârea de Guvern nr 259 din 22 februarie 2023, cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul-cadru cu privire la instituirea custodiei și asigurarea organizării și funcționării Serviciului de tutelă/curatelă. Documentul aprobat trebuie să excludă orice lacună normativă în procesul de instituire a custodiei. Totodată, documentul reglementează modalitatea și etapele pentru instituire a custodiei asupra copiilor ai căror reprezentanți legali/unicul reprezentant legal se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare ori nu-și pot realiza obligațiile privind creșterea, îngrijirea și educația copilului din motive de sănătate.

Conform datelor statistice, la începutul anului 2022, în evidența autorităților tutelare se aflau peste 32 537 copii separați de părinți, inclusiv 28 015 copii ai căror reprezentanți legali/unicul reprezentant legal se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare, dintre care, în cazul a 10 775 copii a fost instituită custodia ca formă de protecție temporară (9661 copii în familia extinsă și 1114 copii în familia persoanelor terțe).

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de angajare a 2 experți/te care vor realiza analiza de necesiți privind nivelul de implementare a Hotărârii de Guvern de instituire a custodiei asupra copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților :

 • Elaborarea instrumentelor de cercetare (ghid de moderare discuții de grup, ghid de interviu, chestionar, etc.) privind nivelulul de aplicare a Hotărârii de Guvern nr 259 din 22 februarie 2023 cît și identificarea lacunelor legale care împiedică instituirea, monitorizarea și anulare a custodiei la nivel local.
 • Colectarea datelor în baza instrumentelor de cercetare;
 • Analiza datelor și elaborarea raportului
 • Elaborarea unui studiului analitic cu privire la nivelul nivelul de implementare a Hotărârii de Guvern 259 din 22 februarie 2023 de instituire a custodiei asupra copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare și a impedimentelor în aplicarea actului normativ enunțat.
 • Prezentarea rezultatelor studiului și validarea concluziilor și recomandărilor în cadrul une mese rotunde cu actori-cheie relevanți din domeniu.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare juridice, sociale sau alte domenii relevante
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul tutelei/ curatelei/ custodiei
 • Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor/ instrucțiunilor
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului

Pentru participare la concurs, consultantul va expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul /urile actualizat/e cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 • Oferta financiara pentru 1 zi de consultanță

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect “Custodia”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 28 septembrie 2023.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact - Victoria Barbulat.