Platforma Națională din Moldova a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic invită organizațiile societății civile să se alăture în calitate de membriPlatforma Națională din Moldova a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic invită organizațiile societății civile să se alăture în calitate de membri

Platforma Națională din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare Platforma) este o structură neinstituţionalizată și apolitică, care funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație nonguvernamentală, necomercială și apolitică.

Oportunitatea de aderare la Platformă este deschisă tuturor organizațiilor non-guvernamentale care activează la nivel local, sindicate, centre de cercetare, organizații de reprezentare a angajatorilor, asociaţii profesionale, fundaţii, organizaţii naţionale şi internaţionale/ reţele ale societăţii civile şi alte organizaţii ale societății civile.

Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene, ale Consiliului Europei și a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum și a sporirii cooperării regionale și extinderii pe plan internațional.

Platforma a fost creată în anul 2011 și, în prezent, are 104 organizații membre care activează și conlucrarează în cadrul a 5 grupuri de lucru în următoarele domenii specialitate: Democrația, drepturile omului și buna guvernare; Integritatea economică și corelarea cu politicile UE; Mediu, schimbările climatice și securitatea energetică; Contacte interumane; Politici de muncă și dialog social.

Deasemenea, Platforma Națională din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, alături de Platforma UE-Moldova și Grupul Consultativ Intern UE - Moldova pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă, face parte din cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”. Obiectivul proiectului este Fortificarea capacităților și creșterea implicării membrilor celor 3 platforme ale societății civile pentru a acționa consolidat și a susține agenda de europenizare.

De ce să devii membru al Pltformei și ce oportunități îți va oferi?

  • Oportunitatea de a participa la procesul decizional la nivel de politici prin elaborarea și semnarea notelor de poziție și declarațiilor pe marginea reformelor promovate și monitorizărilor procesului de integrare europeană;
  • Dezvoltarea organizației pe care o reprezentați prin activități de capacity building organizate pentru membrii Platformei, cum ar fi instruiri periodice și schimb de experiență cu alte organizații;
  • Crearea de parteneriate si networking în urma interacțiunii cu organizațiile membre;
  • Posibilitatea de a participa la ședințe consultative cu reprezentanții Guvernului și Parlamentului;
  • Oportunități de fundraising prin intermediul programelor de granturi disponibile pentru membrii Platformei.

Actele necesare pentru pentru a deveni membru al Platformei si mai multe informații puteți accesa pe site-ul oficial: Cum să devin membru? - Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (eap-csf.md).

Persoană de contact: Liviana Frunză, Coordonator de proiect, +373 68 162572, liviana.frunza@eap-csf.md.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a Platformei Naționale din Moldova și nu reflectă în mod necesar opiniile Uniunii Europene.