CIDP ANIMA//Angajare expert dezvoltarea programelor de animare 

Expert

Termeni de referință

Concurs de selectare a unui Expert/Companii în elaborarea Programelor de animare pentru Serviciul „Animatorii ARA” din Întreprinderea socială ”TEAM ARA”

 

pentru selectarea unei/unor persoane/companie_ poziția de Expert elaborare programe de animare tematice în cadrul proiectului ”Feerie copilărie” implementat de Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”.

Proiectul își propune să contribuie la abilitarea economică a tinerilor mămici din Soroca prin crearea locurilor de muncă prietenoase și utile.

Începând cu luna iunie 2023, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” implementează proiectul Feerie copilărie.  Obiectivele proiectului sunt de a lansa serviciul de Animatori ARA și de a abilita tinerile mămici NEET din SOROCA;

 Proiectul are durata de 18 de luni și se desfășoară în regiunea de NORD al țării.

 • Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției Expert în elaborarea Programului de animare pentru serviciul „Animatori ARA” la Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ARA Soroca un/o expert/ă/un grup de experți sau o companie.

Funcția pretinde următoarele sarcini:

Specifice:

 • Elaborarea Programelor de animare/ a programelor educaționale distractive - shouw educațional și livrarea cursului de familiarizare cu programele elaborate pentru angajatele TEAM ARA;
 • Elaborarea Programelor de animare/ a programelor distractive pentru zile de naștere și zile de sărbătoare pentru copii și adulți și livrarea cursului de familiarizare cu programele elaborate pentru angajatele TEAM ARA;
 • Raportarea activității realizate;
 • Dosarul va include:
 • CV- ul persoanelor/Companiei, unde vor fi specificate studiile deținute, experiența în domeniu;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu - Anexa 1;
 • O referință/ persoană de referință de la fost angajator;

 

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/ sau la adresa ngo.anima@gmail.com . Întrebările de precizare pot fi adresate până la 22.08.2023

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 21.08 - 23.08.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 24.08.2023;
 1. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorului/câștigătoarei – 24.08.2023.

Organizatorii își rezervă dreptul de a contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

 Criterii de selectare:

 1. Experiență în domeniul menționat;
 2. Lucrări scrise sau Programe elaborate, modele (v-a constitui un avantaj);
 3. Respectarea cerințelor față de dosar;
 4. Competențe de a preda Programul pentru Animatorii ARA;
 5. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 6. Competențe digitale;
 7. Deschidere de a colabora activ cu echipa de proiect și echipa centrului ARA;
 8. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în format scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul organizației: mun Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul „Dosar_Expert în dezvoltarea programelor de animare TEAM-ARA _Soroca_CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs 23.08.2023 orele 23:00. Ofertantul/a câștigător/oare al apelului va fi anunțat/ă la data de 24.08.2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT  Nume, Prenume                   

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câștigătoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele şi prenumele semnatarului                                              Semnătura ofertantului

Nume, Prenume