CIDP ANIMA// Echipă de facilitatori 

Afis1

Termeni de referință

CONCURS DE SELECTARE A DOI FACILITATORI/ FACILITATOARE

În cadrul proiectului Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Germaniei, Centrul de Drept al Avocaților, în colaborare cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”, va organiza acțiuni de informare pentru facilitarea accesului echitabil la justiție al persoanelor strămutate din Ucraina.

Activitățile vor fi desfășurate timp de nouă luni, începând cu luna august 2023.

Pentru familiarizarea mamelor cu copii din Ucraina care locuiesc în  municipiul Bălți privind instrumentele de protecție a drepturilor omului existente la nivel local și național, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” va organiza sesiuni de informare cu genericul “Law weekends for mothers with children”.

Pentru desfășurarea acestor activități , Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” angajează doi facilitatori/facilitatoare, pentru perioada august 2023 – aprilie 2024.

Facilitatorii/facilitatoarele vor avea următoarele sarcini:

 • Elaborarea programului de curs și agenda sesiunilor privind instrumentele de protecție a drepturilor omului;
 • Moderarea offline a 6 sesiuni, conform programului de curs;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor participative și de învățare activă in realizarea sesiunilor;
 • Elaborarea și aplicarea chestionarelor de feedback;
 • Coordonarea cu expertul pentru comunicare a proiectelor de comunicate de presă.

 

Dosarul de participare va include:

 • CV- ul persoanei, în care vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;

-  Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu;

-  Scrisoare de recomandare/ persoană de referință;

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/

 sau la adresa ngo.anima@gmail.com.  Întrebările de precizare pot fi adresate până la 14.08.2023.

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 08.08 – 14.08.2023;

2. Analiza dosarelor de către Comisia de  concurs: 15.08.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:16.08.2023.

Organizatorii vor contacta doar candidații preselectați, pentru a-i invita la interviu.

 Criterii de selectare: 

 1. Competențe de lucru cu adulți și copii; 
 2. Experiență și formare în domeniul educației nonformale; 
 3. Cunoașterea limbii ruse (va prezenta un avantaj); 
 4. Respectarea cerințelor pentru întocmirea dosarului; 
 5. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă; 
 6. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă și la distanță.

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa electronică ngo.anima@gmail.com sau direct la oficiul organizației: mun. Bălți, str. Konev, 7, et. 1, cu titlul„Dosar_ facilitatori/ facilitatoare _CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 14.08.2023, ora 18:00.

Câștigătorii vor fi anunțați la data de 16.08.2023, prin telefon/e-mail. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită nu vor fi examinate.