CIDP ANIMA// Angajare echipă de formatori 

Afis

Termeni de referință

CONCURS DE SELECTARE A DOI EXPERȚI

În cadrul proiectului Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Germaniei, Centrul de Drept al Avocaților, în colaborare cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”, va organiza la Bălți și în raioanele de nord ale țării mai multe activități care au drept scop consolidarea cunoștințelor persoanelor refugiate din Ucraina în domeniul justiției, drepturilor omului și privind instituțiile de protecție a drepturilor omului.

Pentru organizarea sesiunilor de informare la tema „Accesul la Justiție – Bariere și Soluții”, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”, angajează doi/două experți/experte, pentru perioada august 2023 – martie 2024, poziție part time.

Expertul/experta va avea următoarele sarcini:

  • Elaborarea programului de curs și agenda desfășurată a sesiunilor privind accesul la Justiție – Bariere și Soluții;
  • Moderarea a 10 sesiuni offline conform programului de curs;
  • Utilizarea metodelor și tehnicilor participative și de învățare activă în realizarea sesiunilor;
  • Elaborarea și aplicarea chestionarelor de feedback;
  • Coordonarea cu expertul pentru comunicare a textelor pentru comunicatele de presă.

Dosarul de participare va include:

  • CV- ul persoanei, în care vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
  • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu;
  • Scrisoare de recomandare/ persoană de referință;

Mai multe detalii despre concurs puteți afla accesând link-ul - http://anima.md/ru/

 sau la adresa ngo.anima@gmail.com.  Întrebările de precizare pot fi adresate până la 14.08.2023.

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 08.08 – 14.08.2023;

2. Analiza dosarelor de către Comisia de  concurs: 15.08.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:16.08.2023.

Organizatorii vor contacta doar candidații preselectați, pentru a-i invita la interviu.

  Criterii de selectare: 

1. Competențe de lucru cu adulți;

2. Experiență și formare în domeniul educației nonformale;

3. Cunoașterea limbii ruse (va prezenta un avantaj);

4. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă;

5. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă și la distanță;

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa electronică ngo.anima@gmail.com

sau direct la oficiul organizației: mun. Bălți, str. Konev, 7, et. 1, cu titlul „Dosar_ expert/ experta _CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs  este de  14.08.2023, ora 18:00.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 16.08.2023, prin telefon/e-mail. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită nu vor fi examinate.