CIDP ANIMA// Angajare expert dezvoltare organizațională 

Afis

 Termeni de referință

Concurs de selectare a unui expert în dezvoltare organizațională pentru Întreprinderea socială ”TEAM ARA”

 

pentru selectarea unei persoane_ poziția de Expert dezvoltare organizațională în cadrul proiectului ”Feerie copilărie” implementat de Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”.

Proiectul își propune să contribuie la abilitarea economică a tinerilor mămici din Soroca prin crearea locurilor de muncă prietenoase și utile.

Începând cu luna iunie 2023, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” implementează proiectul Feerie copilărie.  Obiectivele proiectului sunt de a lansa serviciul de Animatori ARA și de a abilita tinerile mămici NEET din SOROCA;

 Proiectul are durata de 18 de luni și se desfășoară în regiunea de NORD al țării.

 • Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției Expert în dezvoltare organizațională la Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ARA Soroca.

Funcția pretinde următoarele sarcini:

Specifice:

 • Dezvoltarea documentației interne pentru statutul de întreprindere socială;
 • Dezvoltarea manualului organizațional pentru activitatea centrului ARA;
 • Raportarea activității realizate;
 • Dosarul va include:
 • CV- ul persoanelor, unde vor fi specificate studiile deținute, experiența în domeniu;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu - Anexa 1;
 • O referință/ persoană de referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/ sau la adresa ngo.anima@gmail.com . Întrebările de precizare pot fi adresate până la 10.08.2023

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 31.07 - 10.08.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 10.08.2023;
 1. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorului/câștigătoarei – 12.08.2023.

Organizatorii își rezervă dreptul de a contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

 Criterii de selectare:

 1. Experiență în domeniul menționat;
 2. Lucrări scrise sau manuale elaborate (v-a constitui un avantaj);
 3. Respectarea cerințelor față de dosar;
 4. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 5. Competențe digitale;
 6. Deschidere de a colabora activ cu echipa de proiect și echipa centrului ARA;
 7. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în format scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul organizației: mun Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul „Dosar_Expert dezvoltare organizațională TEAM-ARA _Soroca_CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs 10.08.2023 orele 23:00. Ofertantul/a câștigător/oare al apelului va fi anunțat/ă la data de 12.08.2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.