BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator analiză risc sistemicBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator analiză risc sistemic

Obiectivul/scopul postului:

Analiza sistemului financiar și la nivel de sectoare economice și identificarea riscurilor sistemice capabile să afecteze stabilitatea financiară.

Principalele atribuţii:

1. Rulează regulat modelele de testare la stres a solvabilității/lichidității pentru entitățile supravegheate;

2. Actualizează studiile și analizele efectuate în cadrul Direcției;

3. Înaintează propuneri privind revizuirea analizelor și studiilor efectuate;

4. Actualizează tablourile de risc pentru sectoarele analizate în vederea monitorizării riscului sistemic.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare de licență, ciclul I în domeniul economic sau statistic. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 1 an în domeniul economic, financiar, bancar sau statistic;

3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, statistic și de analiză a datelor; cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;

4. Competenţe digitale medii a aplicaţiilor MS Office;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar;

6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare spre rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7. Alte abilităţi şi aptitudini: abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și flexibilitate.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Cunoștințe de operare a aplicațiilor de business intelligence și/sau a aplicațiilor statistice.

 

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 15 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la activitatea băncilor, nr.202/2017;

2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;

3. Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0