CIDP ANIMA//Tender Prelungit_Termeni de referință ”Educator la CIDP ARA Soroca”Angajăm

Tender Prelungit_Termeni de referință

pentru selectarea a 2 persoane pentru postul de EDUCATOARE la CIDP ARA SOROCA în cadrul proiectului ”Centrul de instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord”

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează în perioada 15 iunie 2022 – 14 ianuarie 2024 inițiativa „Centrul de instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord” în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” din resursele acordate de Fundația Est-Europeană, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției de EDUCATOARE CIDP ARA, pentru perioadă nedeterminată, cu următoarele sarcini:

 • Livrarea cursului pentru grupul de copii ”Pregătire preșcolară – 5-7 ani” și ”Dezvoltarea proceselor psihice cognitive – 3-5 ani” în orașul Soroca;
 • Activitatea este în a doua parte a zilei – 14:00 – 19:00, cu oportunitate de stabilire a orarului conform grupurilor;
 • Analiza necesităților copiilor/ grupului și adaptarea programului pentru fiecare;
 • Managementul emoțiilor, flexibilitate și interacțiune în livrarea sesiunilor;
 • Dezvoltarea tehnicilor creative și interactive cu copii în livrarea sesiunilor;
 • Deschidere în dezvoltarea programelor ARA – implicare la adaptarea acestora;
 • Pregătirea livrabilelor și materialelor pentru fiecare sesiune;

Dosarul va include:

 • CV- ul persoanei, unde obligator vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului sesiune de grup_Anexa 1;
 • Scrisoare de motivare;
 • O referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel pot fi cunoscute pe http://anima.md/ru/ , până la - 07.04.2023, la adresa de e-mail  ngo.anima@gmail.com .

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 04.04 - 08.04.23;
 2. Analiza dosarului de juriu – 09.04.2023;
 3. Interviul online al candidatului/candidatei care a trecut preselecția dosarului complet – 09.04.2023 (doar aplicanții care au trecut proba dosarului complet);
 4. Proba scrisă offline în incinta CIDP ARA – 09.04.2023 (la necesitate);
 5. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorilor – 10.04.2023.

 Criterii de selectare:

 1. Minim 0,5 ani de experiență în funcție de educator/ activitate cu copiii;
 2. Cunoștințe și abilități în lucru cu copii (3-7 ani);
 3. Cunoașterea și aplicabilitatea educației nonformale în lucru cu copii (este un avantaj);
 4. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 5. Respectarea cerințelor față de dosar;
 6. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 7. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă;
 8. Competențe digitale;
 9. Disponibilitate de a învăța și a crește împreună cu conceptul ARA și echipa de implementare;
 10. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa Asociația Obștească „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală Anima”, str. Coroban 16/2, Bălți, Republica Moldova, scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul amplasat pe str. Konev 7, Bălți cu titlul ”Dosar_Educator_pregătire prescolară_ post _CIDP ARA” sau ”Dosar_Educator_dezvoltarea proceselor psihice cognitive_ post _CIDP ARA”.  Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 08.04.2023ora 16.00. Ofertanții câștigători al apelului la prima etapă vor fi anunțați la data de 10.04. 2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT  Nume, Prenume                   

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câstigatoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele  şi prenumele semnatarului                                             Semnătura ofertantului

Nume, Prenume

 

 

 

____________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa  ”Centrul de instruire și Dezvoltare Personală „ARA” – spațiu de dezvoltare și abilitare economică pentru tinere mămici din nord” în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în R. Moldova” Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat/ă de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene