BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal responsabil de suport si calitate TICArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii:

 • acces și calitate  gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

Atribuții de bază:

 • Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului aprobat la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 • Crearea profilelor pentru aplicații noi, înnoirea și optimizarea celor existente, inventarierea, urmărirea lor și furnizarea de informații necesare la necesitate;
 • Efectuarea lucrărilor de instalare și reînnoirea periodică sau la necesitate a softului standard de pe PC, Terminale și dispozitive mobile ale utilizatorilor în corespundere cu instrucțiunile și normele în vigoare;
 • Elaborarea și aprobarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.
 • Monitorizarea Serviciului de Protecție Antivirus (PAV) și Serviciului de Update al Sistemelor de Operare și a produselor Software Microsoft (WSUS) pentru menținerea unui grad înalt de protecție la accesarea SI de pe resursele exploatate de utilizatorii BNM.
 • Monitorizarea indicelor de performanță a resurselor SI BNM;
 • Monitorizarea nivelului de accesibilitate și performanță a serviciilor în exploatare utilizatorilor SI BNM.
 • Crearea rapoartelor de disponibilitate a serviciilor și a indicelor de performanță a lor.
 • Agrearea, ajustarea nivelului de performanță și disponibilitate serviciilor cu subdiviziunile BNM.
 • Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 • Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 • Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare
 • Implicarea activă și eficientă în toate activitățile Direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a consultanților Direcției.

 Cerițe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice:  limba română-fluent;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor rusă și engleză;
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea: Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.);

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 28 decembrie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram