Asociația „The Moldova Project” anunţă concurs de angajare pentru funcția de Psiholog (Termen limită de aplicare: 30.11.22)Articol adaugat de: The Moldova Project

Asociația The Moldova Project oferă un program multidisciplinar, prin care ajutăm familiile social vulnerabile din Republica Moldova să ajungă la autosuficiență și să prevină abandonul copiilor. Timp de 18-24 luni, le oferim sprijin material de primă necesitate, ajutor medical, sprijinul psihologului și terapeutului, programe de educație și formare, multă dedicare, dragoste necondiționată și prin urmare mai multe șanse pentru un trai decent. Timp de 14 ani, sute de familii cu mai mult de 3 copii, au absolvit cu succes programul The Moldova Project. 

Suntem în căutarea unui specialist în psihologie, empatic și binevoitor.

Locul desfășurării activității: la domiciliul beneficiarilor sau alte locații din satele lor
Tipul de activitate: full-time
Perioada de angajare: pe termen lung (foarte important!)
Disponibilitatea postului: imediată
Data limită pentru aplicare: 30.11.2022

Cerințe:
- studii superioare în Psihologie;
- minim 3 ani de experiență într-un rol similar;
- cunoașterea profilului și misiunii Asociației The Moldova Project;
- cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie și terapie comportamentală;
- cunoașterea sectorului nonprofit și a domeniului de protecție a omului și drepturilor copiilor;
- este ghidat în munca de zi cu zi de acte normative și materiale didactice specifice serviciului prestat;
- capacitatea de a planifica și raporta; cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, etc) și Google Drive (foarte important);
- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual;
- comunicare eficientă, atitudine respectuoasă și fără prejudicii față de persoane din alte categorii sociale.

Responsabilități:
- desfășurarea evaluării psihologice a beneficiarilor prin aplicarea instrumentelor specifice;
- organizarea activităţii de consiliere psihologică și terapie individuală sau de grup la necesitate;
- optimizarea și armonizarea relațiilor beneficiar-familie-comunitate;
- colaborarea cu alți specialiști din echipă sau din exterior pentru o abordare multidisciplinară a beneficiarilor
- participarea la ședințele multidisciplinare locale și raionale organizate pe cazurile beneficiarilor Asociației;
- asistarea beneficiarilor la unii medici (spre ex. Psihiatru);
- conlucrarea cu Autoritățile Tutelare Locale, Autoritățile Tutelare Teritoriale, SAP, școli, grădinițe, medici, poliția;
- tratarea beneficiarilor cu respect, adresarea către aceștia în mod politicos, civilizat
- respectarea confidențialității beneficiarilor;
- anunțarea Președintelui Asociației, a poliției și salvării în cazul în care beneficiarul afirmă sau sugerează vreo intenție de a pune în pericol viața sa sau a altora;
- respectarea tuturor normelor Codului Deontologic al profesiei de psiholog.

Oferim:
- Salariu motivant ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor;
- Activități de teambuilding, variate și cu adevărat memorabile;
- Posibilitatea de a participa în paralel la cursuri de perfecționare profesională;
- Colegi respectuoși și prietenoși, echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile familiilor social-vulnerabile;
- Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social.

Selecția candidatului:
CV-ul şi scrisoarea de motivare ale candidatului/ei se vor expedia prin e-mail la adresa: office.themoldovaproject@gmail.com, până la data de 30.11.2022 Titlul mesajului trebuie să conţină numele, prenumele candidatului și funcția la care se aplică. Doar candidații preselectaţi vor fi invitaţi la interviu. Mult succes!

telegram