Termeni de referință pentru selectarea și recrutarea psihologă/psiholog în echipa Centrului de Drept al Femeilor

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică, socială și abilitare economică.

 

Obiectiv

Selectarea unei/unui psihologe/psiholog care va activa în calitate de membru a echipei specializate de asistență a victimelor violenței în bază de gen și violenței în familie, în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

 

Responsabilități și sarcini generale

 • Realizarea serviciilor de consiliere și de terapie pentru beneficiarii CDF, oferindu-le suportul informaţional, instrumental şi emoţional de care au nevoie;
 • Desfășurarea activităţii de terapie individuală și de grup;
 • Efectuarea evaluării psihologice a beneficiarilor pe baza instrumentelor specifice profesiei;

 

Cerințe față de aplicanți

 • Studii superioare în domeniul psihologiei /psihopedagogiei și experienţă în domeniu- minim 2 ani;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie;
 • Specializările postuniversitare în domeniul psihologiei copilului, adolescentului, adultului vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii și cu membrii echipei de lucru;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă - obligatoriu;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Motivație și empatie în lucrul cu fetele, femeile, dinamism,  entuziasm și seriozitate;
 • Cunoștințe de operare PC.

 

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de intenție.

 

Aspecte organizaționale

Persoana selectată va lucra în bază de contract inidvidual de muncă, cu o implicare de 8 ore pe zi,  cu muncă realizată în cadrul oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 4 august 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs psihologă/psiholog” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.