Termen extins: AOPD angajează asistent/ă de proiecteTERMENI DE REFERINŢĂ

Titlul funcției: Asistent/ă de proiecte

Perioada de angajare: iulie-decembrie 2022.

Informație Generală:

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) este o rețea națională de srganizații a societății civile care promovează incluziune și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 55 OSC-uri, www.aopd.md

În anul 2022 AOPD a inițiat implementarea Planului Operațional, din care fac parte inclusiv proiectele: „AOPD-monitorul și promotorul drepturilor persoanelor cu dizabilități”, cu suportul instituțional oferit de IM Swedish Development Partner Lund Sucursala Chișinău și proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectului „Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Obiectivele principale ale Planului operațional sunt:

 1. Persoanele cu dizabilități, OPD-urile șu OSC-urile din domeniu își revindecă drepturile prin participare la procese decizionale și monitorizare;
 2. Organizațiile membre ale AOPD consolidate, durabile și dezvoltă parteneriate urmare formărilor;
 3. Atitudinea comunității și percepția persoanelor cu dizabilități este bazată pe drepturi și demnitate umană.

Responsabilitățile asistentului /tei de proiecte:

 1. Elaborarea documentelor ce țin de implementarea proiectelor: rapoarte, planuri, demersuri, termeni de referință, procese verbale, etc;
 2. Oferirea suportului logistic pentru organizarea activităților proiectului;
 3. Expedierea și monitorizarea corespondenței cu partenerii, membrii, autoritățile etc;
 4. Stocarea și sistematizarea documentelor de justificare conform activităților proiectelor, surselor de verificare;
 5. Organizarea activităților de achiziții, întocmirea documentelor conform procedurilor de achiziții, stocarea ofertelor;
 6. Cartarea sistematică a paginilor autorităților, platformelor de consultări publice cu scopul identificării proiectelor relevante și elaborarea tabelelor lunare de cartare;
 7. Analiza documentelor legale și de politici aprobate, identificarea propunerilor AOPD aprobate și completarea cadrului de monitorizarea;
 8. Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, precum și altor activități relevante postului;
 9. Asigurarea comunicării, informării și suport  membrilor AOPD conform obiectivelor planului operațional;
 10. Implicarea și suportul în desfășurarea altor activități relevante pentru organizație.

 

CALIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ:

 • Studii superioare în unul din domeniile: asistență socială, psihologie, management, drept sau un alt domeniu relevant;
 • Abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office (e.g. Word, Excel, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română/ rusă;
 • Experiență de lucru în cadrul proiectelor;
 • Abilități de analiză, sinteză, raportare;
 • Capacități de organizare a evenimentelor și elaborare a documentelor (scrisori, demersuri alte documente relevante activităților proiectului);
 • Abilităţi bune de comunicare şi experiență de muncă cu organizațiile neguvernamentale;
 • Abilități de lucru în echipă și independent;
 • Capacitatea de a lucra în termen-limită și de a realiza sarcini multiple.

 

Calități personale:

Spirit organizatoric, punctualitate, responsabilitate, inițiativă, flexibilitate, tact şi principialitate în lucrul cu membri, parteneri și vizitatori ai AOPD.

 

Termenii și condițiile de activitate: Asistentul de proiecte va fi angajat print contract individual de muncă și va raporta managerului proiectului.

 

 DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoare de intenție. 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: galina.climov@aopd.md, cu mențiunea „Concurs asistent de proiect”, până la data de 31 iulie 2022. Detalii la numărul de telefon 079 222 505.

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.